Tvärförbindelse Södertörn överklagas

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn. Bild: Trafikverket

Tvärförbindelse Södertörn är ett planerat och kritiserat motorvägsbygge mellan Kungens kurva och Jordbro via Flemingsberg. Naturskyddsföreningen i Stockholms län har nu överklagat vägplanen från Trafikverket. Överklagan är den senaste av en hel rad olika skrivelser och protester mot mångmiljardsprojektet.

– Vägen innebär intrång i naturområden och naturreservat som är riksintressen för friluftsliv, och det blir mer biltrafik som leder till ökad klimatpåverkan, berättar Ronny Fors i Länsförbundet Stockholm.

Även Naturskyddsföreningen i Huddinge, Naturskyddsföreningen Nynäshamn samt Naturskyddsföreningens riksförening har överklagat vägplanen. Läs vår överklagan här.

Kollektivtrafikstrategi för Stockholmsregionen 2022-2050

Stockholms befolkning ökar kraftigt och ännu fler kommer att behöva resa i framtiden. Men hur ska alla kunna ta sig till jobb, skolor och annat, utan att öka utsläppen av koldioxid? Med god vilja och rätt planering är det faktiskt fullt möjligt. Satsa mer på spår än på vägar och se till att kollektivtrafiken blir så bra och billig att den kan konkurrera med bilen är grundregeln. Och det finns mer att göra.

Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen i Stockholms län har tagit fram en Kollektivtrafikstrategi som vägledning för beslutsfattare och andra intresserade.

Läs den nya strategin här.

Höst eller vår för länets klimatpolitik?

Gullviva (Primula veris) då den ska blomma.

Höst eller vår för länets klimatpolitik?

Om jag har läst SMHIs väderkartor rätt så blev det till sist höst i hela Stockholms län 18 oktober. Ovanligt sent, enligt samma kartor. Lockade av värmen sticker förvånade gullvivor upp sina små huvuden på min kolonilott. Det duggregnar och jag tänker att alla droppar är välkomna, för att minska den ständiga risken för vattenbrist i länet.

I skrivande stund sänker sig höstmörkret utanför fönstret på länsförbundets kansli i Bagarmossen. Det finns ingen anledning att hymla med att det även mörknar för klimatet och den biologiska mångfalden efter riksdagsvalet och det så kallade Tidöavtalet. Vår riksförening har kollat på vilka konsekvenser avtalet kan få för miljön. Bara att miljödepartementet läggs ned som en av de första åtgärderna, kan ge en fingervisning om vad de tre regeringspartierna, med SD styrande i kulisserna, har för agenda.

Läs mer här: Nya regeringens överenskommelse konsekvens för miljö.

Men hur ser det ut i länet efter valet? Även i regionen blev det ett maktskifte. Nu styrs Region Stockholm av Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet.

Om man utgår från partiernas svar på klimatenkäten, som vi i länsförbundet skickade ut inför valet, så lovar det här styret en klar förbättring jämfört med det tidigare, i alla fall på pappret. Högt och lågt har det utlovats satsningar på havsbaserad vindkraft och på gång-, cykel och kollektivtrafik, fler pendelbåtar, tätare avgångar i tunnelbanan och nu senast sänkt SL- taxa för unga och äldre.

Vad som först blir verklighet kommer förhoppningsvis synas i regionstyrelsens förslag till budget för 2023, som presenteras 6-7 december. Det ska bli väldigt spännande att läsa.

Enligt Carl von Linné ska gullvivan blomma “från svalans ankomst till granens blomning”. Det vore onekligen en god gärning om vi kunde göre det enklare för den att spara sina krafter resten av året.

 

Ledaren november 2022, av ordförande Lena Vängstam