Ledare: Larven blev vägvisare på stämman

Gräset frasar under fötterna. På väg till Naturskyddsföreningens riksstämma i Västerås tar jag vägen förbi min kolonistuga i Södertälje för att vattna. Koltrasten, som jag tilltalar med Kolis, skuttar förhoppningsfullt ut ur hortensiorna för att kunna fånga några stänk från vattenspridaren. Ner från lönnen singlar en ensam larv och landar på datorns tangentbord, som en […]

Läs mer

Kollektivtrafiken räddningen för klimatet

Stockholm växer, både staden och länet. Ju fler människor vi blir, desto fler behöver resa. Hur ska det gå till utan att öka utsläppen av koldioxid? Region Stockholm har tagit fram ett trafikförsörjningsprogram för att utveckla kollektivtrafiken. Men det räcker inte till för att klara klimatmålen, menar Naturskyddsföreningen i Stockholms län. För att minska biltrafiken krävs mycket mer […]

Läs mer