Studiecirkel i Tusen och 1 art

Välkommen att – tillsammans i studiecirkel – lära om och reflektera över utmaningar och möjligheter för vår biologiska mångfald. Gemensamt lär vi känna åtta rödlistade arter och deras livsmiljöer samt varför de är hotade. Cirkeln tar avstamp i Martin Emtenäs bok Tusen och 1 art. Vi drar igång måndag 24 april och alla är välkomna! […]

Läs mer

Ledare: Hur ska det gå för påskharen?

Ordet dagsmeja härstammar från fornsvenskan och kan översättas ungefär med dagens kraft. Och det är precis det som det handlar om – att solen på dagen vinner över kylan och får snö och is att smälta. Vintern i år har i stort varit mild men oförutsägbar. När det väl snöat har det gjort det ordentligt. I mars föll 71,9 mm i Stockholm, mest nederbörd […]

Läs mer