Bli valberedare för Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Länsförbundet söker nu dig som vill vara möjliggörare för vår verksamhet fram till länsstämman i april/maj 2024. Som valberedare föreslår du kandidater till vår styrelse, som stämman sedan beslutar om. Till din hjälp har du verksamhetsutvecklare på vårt kansli och även nuvarande styrelseledamöter, som kan berätta hur styrelsen arbetar. Vi ser att valberedningen består av 2-3 […]

Läs mer

Kretskonferens Stockholm 2023: Forma Framtiden

Kretskonferens Stockholm 2023: Forma Framtiden är lördag 11 november! Konferensen är för dig i kretsstyrelse eller länsförbund inom Stockholms län. Länsförbundet ordnar årligen konferensen för dig som har något av förtroendeuppdragen styrelsemedlem, suppleant eller valberedare i krets eller länsförbund inom Stockholms län, som ett sätt att mötas och inspireras. Läs mer om evenemanget och hur […]

Läs mer