Skogsgruppen

Bevara våra skogar!
Välkommen att bli en av oss i skogsgruppen!

  • Vi undersöker skogar som vi tror kan ha höga natur- och rekreationsvärden i Stockholms län.
  • Vi arbetar operativt med inventeringar och dokumentation för att uppmärksamma hotade arter.
  • Vi rapporterar till allmänhet, media och politiker om miljöer som vi anser är värdefulla.
  • Vi samarbetar och rådgör med skogsägare som vill bedriva hållbart skogsbruk och som vill utveckla höga natur- och rekreationsvärden.
  • Du som vill vara med behöver inte ha några förkunskaper, vi lär varandra, men du bör tycka om att vistas ute i skogen.

Hör gärna av dig om du vill vara med! Kontaktperson för Skogsgruppen: Vanja Ekerhult