Hållbart resande

bild_korta bilresor jpegHållbart Resande är ett projekt som består av ett antal delprojekt som varierar från år till år. Syftet är att verka för ändrade resvanor i länet; att minska bilåkandet och öka cyklandet och andelen kollektivtrafikresenärer. Det sker ofta i kampanjform men även genom olika påverkansåtgärder mot företag och myndigheter. Utöver de konkreta delprojekten är möten med samhällsplanerare, politiker och andra makthavare en central del i arbetet.

Tack för att du cyklar
Naturskyddsföreningen i Stockholms län samarbetar årligen med Stockholms stad med projektet ”Tack för att du cyklar”. Stockholms cyklister får under kampanjdagar vår och höst en cykelrelaterad gåva samt trafikinformation och rabatterbjudanden från cykelbutiker. Vanligtvis delas 10 000 påsar ut till Stockholms cyklister under en kampanjdag. Håll utkik efter datum för nästa utdelning på vår hemsida eller på stadens hemsida www.stockholm.se

Cykla till jobbet

Föreningen arbetade tidigare i stor omfattning med cykla till jobbet-kampanjer i länet och mellan 1997-2010 fick totalt ca 12 000 anställda på företag och myndigheter i länet möjlighet att prova på att cykla till jobbet. De utrustades med hjälm och i vissa fall även cykeldator och fick göra hälsotest föres respektive efter kampanjen. Detta arbete skedde i samarbete med Trafikverket, NTF och de berörda företagen och kommunerna.

Cykelnavigator och cykelkarta

Stockholms stad har tagit fram en cykelnavigator för att du lättare ska kunna hitta rätt väg med cykel. Naturskyddsföreningen i Stockholms län har suttit med i testpanelen vid framtagningen av denna cykelvägvisare. 2005 var första gången Stockholm tog fram en cykelkarta och det var Naturskyddsföreningen i Stockholms län som gjorde denna cykelkarta på uppdrag av Trafikkontoret. Föreningen både inventerade cykelvägar och cykelbanor med särskilda referensgrupper och ritade och digitaliserade även cykelvägarna. Stockholm har idag en tryckt cykelkarta som uppdateras varje år.

Sjöbusstrafik i Stockholm

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har också arbetat för att Stockholms vatten ska användas för kollektivtrafik genom ett antal linjer av sjöbussar. Föreningen har bl.a. ordnat seminarier där internationella föreläsare har bjudits in för att visa på internationella erfarenheter av hållbar sjöbusstrafik samt drivit annat påverkansarbete i frågan. Vi har i dag inget projektarbete i denna fråga men följer givetvis utvecklingen och påtalar behovet av sjöbusstrafik i olika remissyttranden.

Relaterat material och sidor;

Vill du veta mer? Kontakta Erik Beckman, tel 08-644 52 70