Hållbart resande

Hållbart Resande är länsförbundets projekt för att påverka resandet i länet i en hållbar riktning. Sedan 15 år har vi arbetat med olika kampanjer och påverkansprojekt tillsammans med företag, myndigheter och andra organisationer.

2018
Under 2018 kommer vi arbeta mer med påverkansåtgärder i och med att det är valår.

2016 och 2017
Under 2016 och 2017 har vi arbetat med projektet ”Föreningsutveckling, Stockholmstrafiken och framtiden”. Projektet har varit ett utbildningsprojekt för våra medlemmar inom tre olika trafikområden; Pendelbåtar på Stockholms inre vattenvägar, utbyggd tunnelbana i Stockholm samt ett större utbildningsseminarium för spårvägsutbyggnaden i Stockholm.

 

Pendelbåtar i Stockholm, sammanfattning.

Utbyggd tunnelbana i Stockholm, sammanfattning.

 


”Ser du möjligheterna” och ”Tack för att du cyklar”
Naturskyddsföreningen har i många år samarbetat med Stockholms stad med projektet ”Tack för att du cyklar” och även med andra kommuner i liknande projekt. Sedan 2017 sker arbetet under namnet ”Ser du möjligheterna”. Under en vårdag är vi ute på stan tillsammans och träffar medborgarna och informerar om hållbart resande och om länsförbundets verksamhet.

Cykla till jobbet
Föreningen arbetade tidigare i stor omfattning med cykla till jobbet-kampanjer i länet och mellan 1997-2010 fick totalt ca 12 000 anställda på företag och myndigheter i länet möjlighet att prova på att cykla till jobbet. De utrustades med hjälm och i vissa fall även cykeldator och fick göra hälsotest före respektive efter kampanjen. Detta arbete skedde i samarbete med Trafikverket, NTF och de berörda företagen och kommunerna.