Angarn- och Bogesundskilarna

Angarn- och Bogesundskilarna är två av Stockholms gröna kilar som delas av kommunerna Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje.  För att utveckla kilarnas värden och koppling till varandra samverkar de kommuner som berörs av kilarna. I januari 2012 bildades en politisk styrgrupp för mellankommunal samverkan i Angarn- och Bogesundskilarna. En plattform, organisationsplan samt verksamhetsplan antogs i april 2012 av Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommuner för hur vi ska arbeta med att utveckla kilarnas värden.

En samverkansgrupp för arbetet har bildats och består av

  • Tjänstemän från de ingående kommunerna
  • TMR (Stockholms läns landsting, Tillväxt, Miljö- och Regionplanering)
  • Länsstyrelsen
  • Naturskyddsföreningen
  • Friluftsfrämjandet
  • Stockholms läns hembygdsförbund

Visionen för Angarn- och Bogesundskilarna är att kilarna är två högt värderade, välbesökta, tätortsnära naturområden som bidrar till en attraktiv livsmiljö för regionens invånare.

Regionplane- och trafikkontoret har i rapport ”Upplevelsevärden”, 4:2001, presenterat en metod som på ett mer fördjupat sätt än tidigare beskriver de sociala värdena i den regionala grönstrukturen, det vill säga de gröna kilarna. Läs broschyren Upplevelsevärden Angarnkilen här.

Läs broschyren Upplevelsevärden Bogesundskilen här

Läs även kort information på Täby Kommuns hemsida och klicka på fliken ”Gröna Kilar och Naturkartan”