Gröna Kilarnas Dag

Gröna Kilarnas Dag – Söndag 19 maj 2019

Affisch 2019 gröna kilarnas dag

Storstockholms gröna kilar är den stjärnformiga struktur av naturområden som sträcker sig från förorternas ytterkanter ända in till Stockholms centrala delar. De gröna kilarna ger Stockholmarna en fantastisk tillgång på natur på nära håll vilket är oerhört attraktivt. Men denna grönska är ingen självklarhet. Exploateringstrycket i storstaden är stort och nyexploateringar naggar bit för bit de gröna kilarna i kanten. Därför blir det allt viktigare att ha en dag som Gröna Kilarnas Dag då invånarna i länet inbjuds att uppleva och manifestera den natur som är så viktig att bevara och utveckla på ett hållbart sätt.
Här hittar du ett antal av allt som arrangeras denna dag!

 

Biologiska mångfaldens dag – Onsdag 22 maj 2018

Affisch 2019 biologiska mångfaldens dag

Utarmandet av den biologiska mångfalden är en av vår tids viktigaste frågor och därför behöver den extra mycket uppmärksamhet. Den 22 maj  – den internationella dagen för biologisk mångfald, arrangeras många aktiviteter och utflykter i länet. Affischen innehåller ett axplock av dessa.