Välkommen till oss!

2018-05-31 Månadsbladet för juni är här. I det här numret hittar du:
– ledare om strandskyddet
– artikel om Årstaskogen – Årstaholmars nya naturreservat
– information om arbetet med nya dataskyddsförordningen (GDPR)
– uppmaning att skicka in några rader om Naturnatten hos er
– påminnelse om att uppdatera hemsidor
– Naturguidernas program för juni månad
m m


2018-05-14  Yttrande över ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län”
Vi välkomnar handlingsplanen för Grön infrastruktur och tycker att det är ett bra sätt att arbeta med de grönområden som finns kvar i länet. Det är ett bra verktyg som kommuner och andra aktörer kan arbeta utifrån. Läs yttrandet här.


2018-05-08  Kom med oss ut i naturen! Snart är det dags för två dagar som uppmärksammar naturens stora värden, dels Gröna Kilarnas Dag, söndag 20 maj, och dels Biologiska mångfaldens dag, tisdag 22 maj. Aktiviteter som anordnas dessa dagar hittar du här.


2018-04-27 Månadsbladet för maj månad  Månadsbladet 4-2018 (maj)


2018-03-28 Månadsbladet för april månad Månadsbladet nr 3-2018 (april) 


2018-03-01 Månadsbladet för mars månad  Månadsbladet nr 2 – 2018 (mars)