Välkommen till oss!

2018-03-01 Månadsbladet för mars månad:  Månadsbladet nr 2 – 2018 (mars)

Här hittar du
– en ledare om länets arbetsgrupper
– inbjudan till två seminarier /workshops
– inbjudan till Länsstämma den 15 april
– erbjudande att hyra föreningens stuga i skärgården
– Naturkalender och Storstockholms naturguiders vårprogram!


2018-02-20 Länsträff med cykelseminarium 3 mars. INSTÄLLD – för få anmälda


2018-02-09 Extra Månadsblad februari 2018
Ett extra blad med ledare om vägbyggen samt kort information om vårens träffar, seminarier och länsstämman.


2017-12-29  Månadsbladet för januari – februari är redan här.  Du hittar bl a information om kommande viktiga datum,  en inbjudan till Länsträff den 3 mars, liksom massor av tips om seminarier, aktiviteter och utflykter. Till Månadsbladet


2017-12-28  Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar till länsförbundet!
Är du intresserad av miljöfrågor, har erfarenhet av att arbeta i en krets eller arbetsgrupp? Eller har du kunskap om ekonomi, verksamhetsutveckling eller arbetsgivarfrågor? Läs mer här.

2017-11-30 Nu är det här:  Månadsbladet (december)  Här hittar du;
– ledare om vikten av biologisk mångfald,
– reportage från hållbarhetsvecka i Täby
– rapport från Järfällakretsens jubileum
– tips på blogg, guidningar och andra aktiviteter i december!


2017-11-29  Läs våra remissvar på Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur (171128) i Stockholms län samt ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029″ (171123)


2017-11-15 Läs remissvaret från Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla, Naturskyddsföreningen Stockholms län och Förbundet för Ekoparkens yttrande över förslag till naturreservat i Norra Igelbäcken, Järfälla kommun (171110)


2017-11-10  Välkommen att påverka vår framtid! Nu har förslaget till Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022 (PDF) kommit, eller som det tidigare hette: verksamhetsriktlinjerna – VRL. På länsträffen den 2 december, på förmiddagen, är intresserade medlemmar välkomna att diskutera strategin och dess innehåll. På eftermiddagen får vi tips och idéer om hur föreningen kan arbeta inför valet nästa år och hur man kan lyfta en specifik fråga i kretsarna. Läs mer om dagen och hur du anmäler dig här.


2017-11-08  Läs remissvaret från Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Stockholms läns på ”Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm(171107)


2017-11-06 Två medlemmar i Klimatgruppen har startat en egen blogg – ”Att leva klimatneutralt” – du hittar den här!


2017-11-03  Läs yttrandet från oss på utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050. (171103)


2017-10-31 Månadsbladet för November är klart! Här kan du läsa om:
– ledare om elcykel vs elbil
– inbjudan till Länsträff 2 december
– seminariet om översiktsplanen
– nysvenskar och allemansrätten
och massor av tips på utflykter och aktiviteter i kretsarna samt med Storstockholms naturguider.


2017-09-28 Månadsbladet för oktober Här kan du bl a läsa
– ledare om samhällsplanering
– rapport från Cykelkarnevalen
– inbjudningar till seminarier om översiktsplaner och miljörätt
– och hitta massor av tips om aktiviteter i kretsarna samt utflykter med Storstockholms naturguider!


2017-09-18 SEMINARIUM 12 oktober: Översiktsplan eller försäljningsbroschyr? Seminarium med stadens politiker om förslaget till ny översiktsplan för Stockholm, kl 18-21 i ABF-huset. Läs mer och anmäl dig.


2017-09-15 Lär dig mer om Miljörätt! Två seminarier i miljörätt arrangeras i höst.  Seminarium 1, lördag 4 november, kl. 10-16: Lagar, domstolsprocess och strandskydd. Seminarium 2, söndag 19 november, kl. 10-16: Detaljplaneprocess, miljökonsekvensbeskrivning och naturinventering. Läs mer och anmäl dig.


2017-09-11 Cykelkarneval i Stockholm – söndag 17 september! Bilfria dagen firas med Cykelkarneval, Lastcykelmässa och cykelmanifestation för barnfamiljer! För fjärde året i rad cyklar vi genom gator och torg tillsammans för att förvandla vårt vackra Stockholm till en cykelstad. Läs hela pressmeddelandet


 2017-09-09 Glädjande besked om Östlig förbindelse. När Trafikverkets förslag till nationell plan presenterades, och Östlig förbindelse inte fanns med på listan, kommenterade ordförande Beatrice Sundberg det glädjande beskedet. Bl a i Stockholms Fria Tidning och i Syre Stockholm.

2017-09-07 Svårt att komma ut i naturen? Här är tips på två härliga, lättvandrade turer där man även tar sig fram med barnvagn, rullstol el dyl. 1) Tisdag 12 september:Höst i Tyresö slottspark  och  2) Lördag 23 september:Lättvandrad guidning i Vinterskogens naturreservat.