Välkommen till oss!

 

2018-05-14  Yttrande över ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län”
Vi välkomnar handlingsplanen för Grön infrastruktur och tycker att det är ett bra sätt att arbeta med de grönområden som finns kvar i länet. Det är ett bra verktyg som kommuner och andra aktörer kan arbeta utifrån. Läs yttrandet här.


2018-05-08  Kom med oss ut i naturen! Snart är det dags för två dagar som uppmärksammar naturens stora värden, dels Gröna Kilarnas Dag, söndag 20 maj, och dels Biologiska mångfaldens dag, tisdag 22 maj. Aktiviteter som anordnas dessa dagar hittar du här.


2018-04-27 Nu är månadsbladet för maj månad här. Månadsbladet 4-2018 (maj) I det här numret hittar du:
– Ledare om våren
– Rapport från länsstämman
– Information om Uppsala Naturfest 15 juni
– Är du nästa trainee?
– Massor av exempel på aktiviteter i kretsarna och utflykter med Storstockholms naturguider på Gröna kilarnas dag och
den Biologiska mångfaldens dag.


2018-03-28 Månadsbladet för april månad är redan här! Månadsbladet nr 3-2018 (april) 


2018-03-01 Månadsbladet för mars månad:  Månadsbladet nr 2 – 2018 (mars)


2018-02-09 Extra Månadsblad februari 2018
Ett extra blad med ledare om vägbyggen samt kort information om vårens träffar, seminarier och länsstämman.


2017-12-29  Månadsbladet för januari – februari är redan här.  Till Månadsbladet


2017-12-28  Valberedningen söker nya styrelsemedlemmar till länsförbundet!
Är du intresserad av miljöfrågor, har erfarenhet av att arbeta i en krets eller arbetsgrupp? Eller har du kunskap om ekonomi, verksamhetsutveckling eller arbetsgivarfrågor? Läs mer här.

2017-11-30 Nu är det här:  Månadsbladet (december) 


2017-11-29  Läs våra remissvar på Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur (171128) i Stockholms län samt ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029″ (171123)


2017-11-15 Läs remissvaret från Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla, Naturskyddsföreningen Stockholms län och Förbundet för Ekoparkens yttrande över förslag till naturreservat i Norra Igelbäcken, Järfälla kommun (171110)


2017-11-10  Välkommen att påverka vår framtid! Nu har förslaget till Naturskyddsföreningens Framtidsstrategi 2019-2022 (PDF) kommit, eller som det tidigare hette: verksamhetsriktlinjerna – VRL. På länsträffen den 2 december, på förmiddagen, är intresserade medlemmar välkomna att diskutera strategin och dess innehåll. På eftermiddagen får vi tips och idéer om hur föreningen kan arbeta inför valet nästa år och hur man kan lyfta en specifik fråga i kretsarna. Läs mer om dagen och hur du anmäler dig här.


2017-11-08  Läs remissvaret från Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Stockholms läns på ”Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm(171107)


2017-11-06 Två medlemmar i Klimatgruppen har startat en egen blogg – ”Att leva klimatneutralt” – du hittar den här!


2017-11-03  Läs yttrandet från oss på utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050. (171103)