Välkommen till oss!

2020-12-03

Inställda guidningar!

Coronainfo – direktiven är tydliga – så vi ställer in årets återstående guideturer.

Kolla våra naturbeskrivningar och ta dig ut på egen hand istället, att vara ute i naturen är bra för såväl kropp som själ men vi får inte riskera att, genom gruppaktiviteter,  sprida denna trista och otäcka sjukdom.

Det kommer nya tider, då återses vi!

Läs mer här!


2020-12-01

Bild: Bo Nylén, första ordförande och Beatrice Sundberg, nuvarande ordförande

Länsförbundet 45 år!

Om bildandet av Stockholms länsförbund av Naturskyddsföreningen, text Bo Nylén

I maj månad 1974 bildade vi Mälaröarnas Naturskyddsförening, krets av (Svenska) Naturskyddsföreningen i Ekerö kommun. Vid bildandet av kretsen deltog den nu bortgångne författaren och fotografen Rune Bollvik. Rune, som var verksam vid riksföreningens dåvarande kansli på Riddargatan, höll ett uppskattat föredrag med diabilder om Naturskyddsföreningen och dess verksamhet. Vid en efterföljande diskussion ställdes frågan: Varför finns inget länsförbund i Stockholms län? Flera länsförbund hade redan bildats och Stockholmskretsen var sedan länge en aktiv enhet i huvudstaden.

När vi i Mälarökretsen kommit i gång med verksamheten, kändes det naturligt att fortsätta diskussionerna om att bilda länsförbundet i Stockholm. Under 1975 fördes åtskilliga samtal med Rune och framför allt med Klas Hjelm som också var anställd på Naturskyddsföreningens kansli och som bland annat var sysselsatt med att bistå vid bildande av nya kretsar och länsförbund.

Efter att ha kontaktat de olika kretsarnas styrelser i länet beslöts att hålla ett konstituerande möte den 21 april i Alviks kommunalhus i Bromma, där 40 personer deltog. Till mötesordförande utsågs Klas Hjelm. Klas berättade om länsförbundsverksamheten i övriga delar av landet samt om utvecklingen av riksföreningen i sin helhet. Antalet medlemmar i Stockholms län uppgick då till c:a 10.000 och i riket som helhet c:a 55.000.

Läs hela texten


2020-11-13

Ny skogsföreläsning – stort intresse!

7 december 18:30-19:30

Skogen spelar en viktig roll för klimatet – men på vilket sätt egentligen? Är biobränsle en klimatlösning eller ett klimatproblem? Vad är kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald?

Efter det stora intresset för förra webbinariet (11 november) kör vi på nytt! Välkommen till ett lärorikt webbinarium om den svenska skogen och det svenska skogsbruket! Naturskyddsföreningens expert Otto Bruun inleder med en föreläsning om dessa viktiga frågor. Du får ta del av fakta, verktyg för påverkan. Fältbiologerna visar också en trailer från den nya filmen “Om skogen” av Helion film. Eventet är digitalt. Omslagsbild: Ida Olsson

Anmäl dig här!


2020-10-31

Välkommen på kretskonferens!

10:00 – 10:10 Välkomna
10:10 – 10:55 Susanna Elfors, inspirationsföreläsning
10:55 – 11:00 Kort paus
11:00 – 11:55 Presentation och diskussion om kretsarnas verksamhet i år
11:55 – 12:00 Kort paus
12:00 – 13:00 Gemensam diskussion
13:00               Slut

Lördagen den 21 nov kl 10 är det dags för höstens kretskonferens. Konferensen är öppen för alla som sitter i någon av länets 25 kretsstyrelser. I år blir det första gången digitalt, på Zoom. Det kommer bli spännande att höra er berätta hur ni har klarat detta ovanliga år. Hur ni har jobbat och vad ni har gjort annorlunda.

Susanna Elfors berättar om sitt miljöengagemang och att gå från idé till handling. Susanna Elfors har en lång erfarenhet av hållbar stadsutveckling. Susanna Elfors har doktorerat i stadsplanering och miljö på KTH, hon har arbetat som politisk sekreterare med dessa frågor och som miljökonsult. Susanna driver även ekoguiden Asfaltblomman.se samt har skrivit boken Hållbara Hökarängen – en dokumentation av ett utvecklingsprojekt.


2020-10-01

Foto: Ronny Fors

MÅNADSBLADET

Läs senaste Månadsbladet 

Innehåller:
-skogsföreläsning
-kretskonferens
-nya formatet
-länsstämman
Ordförandes ledartext 


2020-09-01

Månadsbladet 6-2020 (september)
inbjudan till länsstämma (digital)
Naturguidernas program


2020-06-25 Komplettering av överklagande – Norviks hamn
Nu har Länsförbundet tillsammans med Nynäshamnskretsen skickat in en skrivelse till Högsta domstolen där vi yrkar på att domstolen meddelar prövningstillstånd. Ärendet gäller vilka villkor det är rimligt att ställa på Stockholms hamnar som ansvarar för driften av hamnen i Norvik. . (2020-06-25) Finns här


2020-06-02 Följ med oss ut i naturen
Storstockholms Naturguiders program för sommaren har kommit. Passa på  att följa med våra härliga guider ut i naturen nu när det är som vackrast. Program juni – 5 juli


2020-05-15 Östlig förbindelse är inget riksintresse!
Vi har lämnat synpunkter till Trafikverket på förslaget om precisering av riksintresse för Östlig förbindelse. Vi är av den bestämda uppfattningen att Östlig förbindelse inte bör utgöra ett riksintresse.(2020-05-15) Vårt svar finns här


2020-05-14 Fira ”Biologiska mångfaldens dag” (22 maj) och ”Gröna Kilarnas dag” (24 maj) med oss!
Maj är en underbar tid att vistas i naturen, och vad är bättre än att då följa med på en utflykt till ett spännande naturområde eller att lära sig några nya fågelläten vid en fågelsjö? Kanske just du följer med på någon av de aktiviteter som arrangeras listan för 2020 hittar du här.


2020-05-06 Månadsbladet 4-2020 (maj)
I detta nummer hittar du;
– en ledare om ett levande eklandskap
– debattartikel om Sveaskogs ekoparker
– guidade turer i maj med Storstockholms naturguider
– tips på aktiviteter att informera om


2020-05-05 Debattartikel ”Fler stora orörda skogar – en resurs för Sverige”
underskriven av 18 länsförbundsordförande inom Naturskyddsföreningen. Vi vill stärka skyddet av Sveaskogs ekoparker. Du hittar artikeln här.


2020-04-30 Ekstrategi i Stockholms län
Vi har lämnat remissvar på Länsstyrelsens strategi ”Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer – naturvårdsstrategi för Stockholms län” och vi är positiva till den föreslagna naturvårdsstrategin. Det är bra att ett helhetsgrepp tas om länets ekmiljöer. Du hittar vårt svar här


2020-04-28 Följ med oss ut i naturen!
Storstockholms Naturguiders program för maj månad har kommit. Passa på  att följa med våra härliga guider ut i naturen nu när det är som vackrast. Program maj


2020-04-08  Månadsbladet 3-2020 (april)
Här hittar du
– Ledare om vikten av att kunna vara ute i naturen nu
– Platsannons – Verksamhetsutvecklare till länskansliet sökes
– Länsstämman inställd 18 april
– Viktiga datum i vår
– Storstockholms naturguiders program – vi kör på!


2020-03-27 Länsstämman inställd
Styrelsen i Länsförbundet har beslutat att ställa in stämman den 18 april med anledning av coronaviruset. Vi återkommer med nytt datum för stämman när läget så medger.