Nystart för Havsnätverket Ost

Havsnätverket Ost är en nyåteruppstartad arbetsgrupp under Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Onsdag 6 december (18:00-20:30) har vi en första träff för arbetsgruppen. Du är mycket välkommen att vara med!

Träffen är för dig som vill komma med och göra saker för att hjälpa våra vatten inom Stockholms län, eller för dig som bara är nyfiken på att veta mer. Under träffen kommer vi berätta om vad som är aktuellt kring hav/vatten inom Stockholms län och vad som hänt sedan senast. Vi kommer också berätta hur gruppen kommer fungera, och tillsammans börjar vi planera saker vi kan göra för våra vatten. Det kan vara allt från exkursioner och strandstädningar till information till allmänheten, seminarier eller kontakt med Länsstyrelsen, inom allt från Östersjön och Mälaren, till fisk, utter, säl, havsbottnar, fartygstrafik och andra vattenfrågor inom Stockholms län.
Var: Medborgarskolans lokaler på Hagagatan 23A, nära Odenplan
När: 18:00-20:30 onsdag 6 december
För vem: Du behöver inte vara medlem i Havsnätverket Ost eller Naturskyddsföreningen sedan tidigare. Kom på en träff och prova!
Vi bjuder på fika (mackor, kaffe, te) under träffen.
Vi gör träffen som ett samarbete med studieförbundet Medborgarskolan. Du behöver föranmäla dig till träffen. Föranmälningslänk:
Vi har också ett Facebookevenemang där du jättegärna får klicka i om du kommer eller är intresserad:

Bli valberedare för Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Länsförbundet söker nu dig som vill vara möjliggörare för vår verksamhet fram till länsstämman i april/maj 2024. Som valberedare föreslår du kandidater till vår styrelse, som stämman sedan beslutar om. Till din hjälp har du verksamhetsutvecklare på vårt kansli och även nuvarande styrelseledamöter, som kan berätta hur styrelsen arbetar.

Vi ser att valberedningen består av 2-3 personer och arbetet bör påbörjas under hösten 2023. Du har ett brett eget kontaktnät och dessutom tillgång till föreningens sociala medier, webbsida och mejlutskick. Uppdraget som valberedare är ideellt och ger dig möjlighet att bidra till att föreningens verksamhet är stark och inflytelserik.

Mejla din intresseanmälan till kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se senast den 15 november 2023. Ange rubriken: ”Valberedare”.

Kretskonferens Stockholm 2023: Forma Framtiden

Kretskonferens Stockholm 2023: Forma Framtiden är lördag 11 november! Konferensen är för dig i kretsstyrelse eller länsförbund inom Stockholms län.

Länsförbundet ordnar årligen konferensen för dig som har något av förtroendeuppdragen styrelsemedlem, suppleant eller valberedare i krets eller länsförbund inom Stockholms län, som ett sätt att mötas och inspireras.

Läs mer om evenemanget och hur du anmäler dig här.

Ledare: Nu nu nu!

Vad ska vi göra? Rädda klimatet! När när när? Nu nu nu!

Vi var väl 4 000–5 000 människor i alla åldrar som vandrade från Mynttorget till Medborgarplatsen. Fridays For Future arrangerade storstrejk för klimatet och den här gången var det tillåtet för deltagare, även från andra organisationer, att marschera under egen flagg. Naturskyddsföreningen var på plats och våra gröna vimplar stack upp här och där i folkhavet. Men är det alls lönt att demonstrera?

Efter att regeringen presenterade sin verklighetsfrånvända budget häromveckan är det bara att inse det faktum att regeringen inte har någon klimatpolitik. Det enda som återstår är vaga förhoppningar om att tekniska mirakel kanske skulle kunna undsätta oss i en avlägsen framtid. Samtidigt blir effekterna av klimatförändringarna alltmer kännbara, till enorma kostnader för kommunerna. Det självklara vore att höja beredskapen och investera i att förebygga och skydda mot översvämningar, torka och bränder. Men nej, i budgeten har anslaget för klimatanpassning minskat med en tredjedel. Det är obegripligt. Klyftan mellan Kristerssons gäng och oss som samlades på Mynttorget kunde knappast vara större. Tyvärr tror jag att de struntade blankt i våra ramsor och plakat.

Trots det, känns det ändå meningsfullt att göra sin röst hörd ute på gatorna, inte bara vid skrivbordet och i mötesrum. Genom manifestationer stärker vi varandra och inspirerar andra att visa motstånd. Som vuxen har man också ett särskilt ansvar gentemot ungdomarna i Fridays For Future, som träget fortsätter med sina demonstrationer. Solidaritet och klimaträttvisa – hur svårt ska det behöva vara?

Lena Vängstam
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

Läs Månadsbladet Oktober

Ledare: Larven blev vägvisare på stämman

Gräset frasar under fötterna. På väg till Naturskyddsföreningens riksstämma i Västerås tar jag vägen förbi min kolonistuga i Södertälje för att vattna. Koltrasten, som jag tilltalar med Kolis, skuttar förhoppningsfullt ut ur hortensiorna för att kunna fånga några stänk från vattenspridaren. Ner från lönnen singlar en ensam larv och landar på datorns tangentbord, som en påminnelse om vad stämman, med all sin formalia, egentligen handlar om. Till och med det allra minsta – och kanske oönskade – kryp har sin plats på jorden, och det är Naturskyddsföreningens uppgift att stå upp för det. Då måste föreningen fungera. Med sina lokala kretsar och länsförbund är Naturskyddsföreningen en levande folkrörelse och stämman det yttersta demokratiska verktyget.

Det är overkligt torrt i Västerås också, men inomhus är det svalt och skönt. Medlemmar och ombud sitter bänkade i plenum och utskott. Vi diskuterar, röstar och blir nöjda eller frustrerade, gläds åt återseenden och knyter nya kontakter. Stämman väljer Beatrice Rindevall från Stockholm, till ny ordförande i riksföreningen, och tidigare ordföranden Johanna Sandahl avtackas hjärtligt. Nya hedersmedlemmar får sina silverfalkar för fantastiska insatser i naturens tjänst.

På söndagen börjar det äntligen regna. Ombuden tampas med motioner och paragrafer. Ska vi kampanja inför EU-valet, återinföra visenten eller kartlägga behovet av metaller? Efter många timmar i plenum tumlar vi ut, blinkar mot ljuset och andas in dofterna från våt grönska och asfalt. Allt blev kanske inte som alla ville men så fungerar det ju med demokrati.

Ett uttryck som återkommit under helgen är Den gyllene ryggraden. Det är den som ger stadga åt oss människor när vi vacklar i våra livsval eller i vardagsbesluten. Den gyllene ryggraden hyser våra grundvärderingar och leder oss rätt när vi är vilse. Det är den som får mig att så självklart plocka upp den lilla larven från tangenterna och försiktigt flytta den tillbaka till lönnen. Jag tror att det är vad de flesta i föreningen skulle ha gjort.

Lena Vängstam,
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

Läs Månadsbladet Sommar

Kollektivtrafiken räddningen för klimatet

Stockholm växer, både staden och länet. Ju fler människor vi blir, desto fler behöver resa. Hur ska det gå till utan att öka utsläppen av koldioxid? Region Stockholm har tagit fram ett trafikförsörjningsprogram för att utveckla kollektivtrafiken. Men det räcker inte till för att klara klimatmålen, menar Naturskyddsföreningen i Stockholms län. För att minska biltrafiken krävs mycket mer radikala åtgärder

Länsstämma 10 maj

Det är dags för länsstämma. Förutom val av ledning i föreningen, föreläser även Olle Torpman om hur vi kan använda normer och värderingar för att åstadkomma skillnad.

 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har 65 000 medlemmar. Vi arbetar med länsövergripande miljöfrågor och stödjer kretsar och lokal verksamhet i föreningen. Länsstämman är vårt högsta beslutande organ och här väljs styrelse, valberedning, revisorer med mera.

 

Tid: Onsdag 10 maj klockan 18:30-21:00. Registrering från 18:00.

Plats: Hälsans Hus på Södermalm (nära Fotografiska). Adress: Fjällgatan 23 B.

 

Program

18:00 Fika och registrering

18:30 Välkommen, Lena Vängstam, ordförande

18:45 Hur vi kan använda normer och värderingar för att lösa miljöproblemen, Olle Torpman, forskare vid Institutet för Framtidsstudier

19:45 Fikapaus

20:00 Årsstämma

21:00 Avslutning

 

Läs mer och anmäl dig i evenemanget här.

 

Studiecirkel i Tusen och 1 art

Välkommen att – tillsammans i studiecirkel – lära om och reflektera över utmaningar och möjligheter för vår biologiska mångfald. Gemensamt lär vi känna åtta rödlistade arter och deras livsmiljöer samt varför de är hotade. Cirkeln tar avstamp i Martin Emtenäs bok Tusen och 1 art. Vi drar igång måndag 24 april och alla är välkomna!

Cirkeln handlar både om naturvetenskap och om filosofi kring människans plats på jorden. Vi håller också utrymme för diskussionerna om hur vi hittar en bra balans mellan mänskliga behov och andra arters behov. Vi stöttar varandra i att hitta vår egen möjligheter för konkret handling för dessa arter och deras livsmiljöer, men också för biologiska mångfalden och för hållbarhet i stort.

Vi kommer följa ett upplägg för studiecirkeln som Naturskyddsföreningen tagit fram tillsammans med bokens författare och Studiefrämjandet. Det kommer alltså finnas ett tydligt upplägg för cirkeln som vi följer och vi läser boken var och en mellan träffarna.

Du är välkommen oavsett om du följer takten vi läser boken i eller om du inte kan vara med vid varje träff. Det viktigaste är att du tar med dig en nyfikenhet på att utforska biologisk mångfald, vår roll i den som människor och en vilja att lära av och med andra i cirkelformat.

Vi bjuder på fika!

Var? Bagarmossen Folkets Hus, Lillåvägen 44, 128 45 Stockholm (vissa tillfällen när vädret tillåter sitter vi utomhus)

När? 18:30-20:15, 24 april, 2 maj, 15 maj, 22 maj, 29 maj

Hur? Du anmäler dig här. Det kostar 100 kr att delta och boken vi läser finns att låna på de flesta bibliotek

Av vem? Cirkeln hålls av Johanna Anemalm, pedagog och verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen på länskansliet, i samarbete med Studiefrämjandet.

Ledare: Hur ska det gå för påskharen?

Skogshare (Lepus timidus).

Ordet dagsmeja härstammar från fornsvenskan och kan översättas ungefär med dagens kraft. Och det är precis det som det handlar om – att solen på dagen vinner över kylan och får snö och is att smälta. Vintern i år har i stort varit mild men oförutsägbar. När det väl snöat har det gjort det ordentligt. I mars föll 71,9 mm i Stockholm, mest nederbörd i mars sedan 1909. Men nu droppar det från taken och det kanske blir en vårig påsk, trots allt.

Ju mer nyckfullt vädret uppför sig, desto svårare blir det för naturen att anpassa sig. Skogsharen är en av arterna som fått det tuffare när vintrarna blivit mildare. Den skiftar till sin vinterpäls när dagarna blir kortare, även om det inte finns någon snö. Utan snö fungerar den vita vinterdräkten illa som kamouflage och haren blir ett enkelt byte för rovdjur. Att skogsharen tvingas konkurrera med den inflyttade fältharen, som är gråbrun året om, gör inte saken lättare.

I länet har vi ännu tämligen gott om skogsharar men de minskar kraftigt i antal. Därför finns skogsharen numera med på Artdatabankens rödlista. Bister framtid anas alltså för vår egen lilla påskhare.

Bistert har det blivit även för seniorer. I dagarna har över 2 000 äldre kvinnor i Schweiz vänt sig till Europadomstolen med en stämning mot det egna landets regering. Kvinnorna anser att de tilltagande värmeböljorna hotar deras liv och hälsa och att regeringen för en så dålig klimatpolitik att den strider mot de mänskliga rättigheterna. Här stämmer ungdomarna i Aurora den svenska staten, av liknande orsaker. De kräver att barn och unga ska ha rätt till liv, hälsa och utveckling enligt Europakonventionen och att staten ska hantera klimatkrisen just som en kris.

Jag önskar dem alla dagens kraft att stå upp mot politisk kyla och cynismen. Och en god helg till er allihop. Med ekologiska ägg på matbordet kan påsken bli riktigt klimatsmart.

Lena Vängstam,
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län