Välkommen till oss!

2019-11-11 Vi har lämnat ett remissvar på Länsstyrelsen plan ”Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län, förvaltningsperiod 2020-2024”. Du hittar vårt svar här. (Foto: K Å Fredriksson)


2019-11-01 Remissvar om planer för förnybara drivmedel och elfordon. Vi har lämnat ett remissvar kring länsstyrelsens ”Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon”. Du hittar vårt svar här


2019-10-31 Månadsbladet 9- 2019 (november)
I detta nummer hittar du:
– ledare om hur vi kan påverka föreningen
– inbjudan till Kretsträff, 9 november
– info om Klimatseminarium, 11 november
– info om föreläsning med Sverker Sörlin, 12 november
– Storstockholms naturguiders program
m m


2019-10-24    PLATSER KVAR! – Operation:Rädda bina – Tre högaktuella seminarier , 2 och 3 november på Tollare folkhögskola i Nacka för dig som vill lära dig mer om världens viktigaste djur – och hur du kan vara med och rädda dem. Anmäl dig senast 27 oktober – all info finns här.


2019-10-22    Klimatseminarium, 11 november kl. 13:00 – 16:30 i ABF-huset. Ett halvdagsseminarium utifrån frågeställningen ”Hur påverkar klimat-förändringarna Stockholm?” Vi diskuterar olika utmaningar och lösningar tillsammans med inbjudna sakkunniga och politiker. Se mer detaljerat program där du även hittar uppgifter om hur du anmäler dig m m Seminariet arrangeras av Naturskydds-föreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Samfundet S:t Erik och ABF. Anmälan: Senast 4 november. Avgift: 100 kr.


2019-10-15    Samarbete och samverkan är vägen framåt
Vi har lämnat ett remissvar på Länsstyrelsens rapport ”Klimat – och energistrategi för Stockholms län 2020-2045”.
Vi är positiva till Länsstyrelsens ansats att bilda Klimatsamverkan Stockholm som är tänkt att bli ett forum för strategiska frågor om bl a vägval och skapa samsyn. Vår åsikt är att samarbete och samverkan är den enda vägen framåt om vi ska klara omställningen. Vårt remissvar hittar du här. Länsstyrelsen rapport finns här.


2019-09-26   Månadsbladet 8 – 2019 (oktober) I detta nummer hittar du bl a
– rapport från Cykelkarnevalen
– inbjudan till kretsträffen, 9 november
– inbjudan till kurshelg på Tollare, 2-3 november
– Kursinbjudan – Sociala Media
– Volontärer sökes – Bo & Bygg Mässan
– Info om Klimatseminarium 11 november
– Naturguidernas program t o m december
m.m.


2019-09-16 På fredag börjar Global Week for Future.
Vi i Stockholms län ger vårt stöd och uppmanar medlemmar att delta och stötta evenemangen. Flera intressanta artister och talare kommer. 20 september är det skolstrejk för klimatet och 27 september är det storstrejk för klimatet
Gå gärna in på Facebookevenemangen och anmäl ditt intresse!


2019-09-09 Cykelkarneval snart – söndag 22 september!
Kom och var med på Cykelkarnevalen! Från kl. 11 är det olika aktiviteter på Norrbro.  Kl. 12:30 tävling – vem kan cykla långsammast utan att sätta ner fötterna? Kl. 14 avgår karnevalståget från Norrbro. För mer info – se eventets facebooksida eller hemsida


2019-08-28 Månadsbladet 7-2019 (september)
I det här numret hittar du bl a
– ledare om ekar
– Kursinbjudan – Sociala Media – så använder man de effektivt
– Klimatfestival i Vintervikens trädgård – 31 augusti
– Cykelkarneval – 22 september
– Info från Studiefrämjandets Agnes Söderquist
och Storstockholms naturguiders program för september!


2019-08-13  Följ med oss ut i naturen!
Naturguidernas nya program är här, så passa på att hitta den utflykt som passar just dig under augusti – september!


2019-07-03  Söndag den 22 september är det Cykelkarneval i Stockholm!
För sjätte året i rad cyklar vi genom gator och torg tillsammans för att förvandla vårt vackra Stockholm till en cykelstad. Läs pressmeddelandet!


2019-06-27 Sommarens nummer är här! Månadsbladet 6-2019 (juli-augusti)
här hittar du – ledare om strandskydd m m, – information om Cykelkarnevalen, – tips om träffar och utbildningar i höst samt – Naturguidernas program för juli och augusti! Glad sommar


2019-06-12  Debatt om motorvägar och biltrafik. Läs gärna vår replik ” ”Tvärförbindelse Södertörn slår hårt mot klimatet” idag på en debattartikel i SvD. Replik om Tvärförbindelse Södertörn.


2019-06-04  Månadsbladet är här. I junis månadsblad hittar du:
– ledare om biologisk mångfald
– exempel på aktiviteter från biologiska mångfaldens dag
– Cykelkarnevalen söker volontärer
– pengar finns att söka från Postkodlotteriet
– kansliet har ny adress
samt Naturguidernas program för resten av månaden!


2019-05-06 Vi slår vakt om det gröna!
Det arrangeras massor av aktiviteter, utflykter och vandringar i samband med Gröna kilarnas dag, den 19 maj, samt på Biologiska mångfaldens dag, den 22 maj. Du hittar några av dessa på våra affischer!


2019-04-29 Månadsbladet för maj månad – du hittar det här
I detta nummer hittar du:
– ledare om skarvar
– rapport från länsstämman
– underlag för debattartikel inför EU-valet
– inbjudan till EU Climate Vision
– förfrågan om butikskontrollant för Bra Miljöval
samt maj månads utflykter med Storstockholms naturguider


2019-04-15 Staffan Laestadius, Prof.em., KTH, höll en presentation och workshop om ämnet ”Klimatet och omställningen” den 6 april, i samband med vår stämma. Du hittar den här.