Välkommen till oss!

 

 

2018-08-16  Politikerdebatt i Kungsträdgården – Tisdag 4 september! Kl 17:30 – 19:00 kommer det bli en politikerdebatt i Kungsträdgården med politikerna som sitter i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad. Du hittar all info här


2018-08-13 Stockholm, klimatet och framtiden – Partidebatt om klimat- och hållbarhetspolitiken i Stockholm
Onsdag 29 augusti kl 18.30 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, (T-Rådmansgatan). Information om frågorna, vilka som kommer från partierna och vilka organisationer som arrangerar kvällen finns här.


2018-06-28  Månadsbladet nr 6-2018 (Juli-augusti). Här hittar du:

  • Ledare om årsstämman
  • Rapport från Naturfesten
  • Resultat från Ny grön stads valenkät
  • Naturguidernas sommarprogram juli-augusti
  • Tips på debatter, manifestationer och cykelkarneval i september
  • Information om Dagvattenseminarium, Kurshelg för ett växande engagemang, Länsträff m m

2018-06-26 Resultat från valenkät med gröna frågor. Nätverket Ny grön stad, där Länsförbundet ingår, har genomfört en valenkät om gröna frågor till alla partierna i Stockholms stadshus. Läs vad de bl a anser om Nationalstadsparken, biotopskyddsområden,
mellankommunalt samarbete, tidiga markanvisningar och om planer har ett betydande allmänintresse. Du hittar de här: Valenkäten sammanfattning samt en sammanställning av alla svar med kommentarer.


2018-05-31 Månadsbladet för juni är här. I det här numret hittar du:
– ledare om strandskyddet
– artikel om Årstaskogen – Årstaholmars nya naturreservat
– information om arbetet med nya dataskyddsförordningen (GDPR)
– uppmaning att skicka in några rader om Naturnatten hos er
– påminnelse om att uppdatera hemsidor
– Naturguidernas program för juni månad
m m


2018-05-14  Yttrande över ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län”
Vi välkomnar handlingsplanen för Grön infrastruktur och tycker att det är ett bra sätt att arbeta med de grönområden som finns kvar i länet. Det är ett bra verktyg som kommuner och andra aktörer kan arbeta utifrån. Läs yttrandet här.


2018-05-08  Kom med oss ut i naturen! Snart är det dags för två dagar som uppmärksammar naturens stora värden, dels Gröna Kilarnas Dag, söndag 20 maj, och dels Biologiska mångfaldens dag, tisdag 22 maj. Aktiviteter som anordnas dessa dagar hittar du här.


2018-04-27 Månadsbladet för maj månad  Månadsbladet 4-2018 (maj)


2018-03-28 Månadsbladet för april månad Månadsbladet nr 3-2018 (april) 


2018-03-01 Månadsbladet för mars månad  Månadsbladet nr 2 – 2018 (mars)