Vill du ha grönare skolgårdar?

Hur ser miljön ut vid skolan där du bor, jobbar eller där ditt barn leker på rasterna? När du själv är utomhus, vad får dig att bli fysiskt aktiv, mer nyfiken och får större lust att lära?

Forskning visar att elever rör på sig mer, blir mer motiverade och presterar bättre när de har lektioner utomhus. Naturen i städerna bidrar med många värden för oss alla, både för vår fysiska och mentala hälsa. Träd minskar stress, skapar en känsla av sammanhang och renar vår luft från koldioxid bland annat. Mer grönska skapar plats åt fler växter, djur och annat levande. Alla tjänar på en grönare stad, inte minst barn.

I Stockholm ska flera skolgårdar renoveras i sommar, för att bli mer klimatanpassade. Det innebär att det finns en god chans att påverka och få in mer grönska. Vill du engagera dig tillsammans med oss? Hör gärna av dig till johanna.anemalm@naturskyddsforeningen.se

Vår riksförening har även tagit fram material om skolgårdar som du fritt kan använda dig av: Skolträdgården – kostnadsfritt skolmaterial från Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

Länkar:

Elever presterar bättre när undervisningen flyttar ut – Forskning.se

(PDF) Urbanization, biodiversity and ecosystem services: challenges and opportunities: a global assessment (researchgate.net)

Ledare Månadsbladet: Bra och dåliga tecken i tiden

Skata (Pica pica).

Ytterligare en dimmig morgon i Stockholm. Jag sitter och skriver på verksamhetsberättelsen på kansliet i Bagarmossen. Utanför fönstret bygger ett skatpar på årets bo, omsorgsfullt placerat ovanpå förra årets bostad. Väl valda kvistar sticks in i högen av andra väl valda kvistar och boet växer. Skatorna är fantastiskt vackra att titta på, tycker jag, särskilt när de fäller ut vingar och stjärt och segelflyger ned från hustaken, för att mjuklanda på marken med en liten studs. Det är bara att tacka för föreställningen.

Ett annat, men inte lika välkommet vårtecken, är den årliga lodjursjakten. Enligt den senaste inventeringen, finns tre familjegrupper, alltså hona med ungar, i Stockholms län. Ytterligare tre familjegrupper lever delvis i länet och delvis i andra län. Det är verkligen inte många och för få för att länsstyrelsen ska besluta om licensjakt här.

Förra vintern fanns cirka 1 400 lodjur i hela Sverige. Av dem får nu 143 skjutas lagligt. Hur många som dödas genom tjuvjakt under året är det ingen som har riktig koll på. Inget argument jag hittills fått för att jaga fridlysta rovdjur har varit rimligt i sammanhanget. Det går att skydda tamdjur mot angrepp, bland annat genom stängsling. Om ett enskilt lodjur ändå skulle ställa till med stor skada, finns ju möjlighet att skjuta just den individen. Lodjuren är en viktig del av det ekologiska systemet och vi borde bevara och vara stolta över dem i stället för att döda dem.

Kanske är verksamhetsberättelsen jag plitar på också ett slags vårtecken. Vi gör den varje år vid den här tiden. I den tar vi upp, förutom ekonomi, ny styrelse och medlemsantal, även det som länsförbundet gjort under föregående år. Vi har börjat satsa mer på folkbildning, särskilt inriktat på biologisk mångfald, och det pågående arbetet för att förenkla för ideellt engagemang ger gott resultat. Det är de frivilliga krafterna som föreningen vilar på och som gör den till en sann folkrörelse. Tack till alla som jobbar för naturen och som stöttar oss på olika sätt!

Lena Vängstam
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

Läs Månadsbladet Mars

Studiecirkel i beredskap och biologisk mångfald

Onsdag 13 mars drar vi igång studiecirkeln Att odla potatis på parkeringsplatsen där vi lyfter beredskapen och biologisk mångfald i kombination; utifrån allas våra egna lokala förutsättningar.

Det finns platser kvar. Passa på att anmäla dig. Anmälningslänk.

Länsförbundets styrelsesuppleant Kristina Syk har samtidigt djupdykt i frågan och delar sina tankar om beredskap och biologisk mångfald i ett inlägg du kan läsa här.

Obegripligt slöseri att bygga motorväg

Bygget av Tvärförbindelse Södertörn har fått grönt ljus även av regeringen. Naturskyddsföreningen har under processens gång protesterat mot motortrafikleden på alla upptänkliga sätt i alla möjliga instanser. Men regeringen väljer ändå att styras av idéer från 50-talet i stället för att satsa på framsynta lösningar för ett modernt samhälle utan utsläpp av växthusgaser. Det är både olönsamt och oansvarigt att bygga motorvägar mitt i klimatkrisen, skriver riksföreningens ordförande Beatrice Rindevall och Jens Forsmark, sakkunnig hållbara transporter, i en debattartikel.

En julhälsning till regionpolitikerna

Just nu planerar politikerna i landstingshuset för fullt för framtiden. De har en vision om att Stockholm ska bli den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Men hur ska det gå till? Vi har tips och råd och vi har skickat dem i en skrivelse till regionpolitikerna.

Att hålla koldioxidbudgeten är det allra viktigaste. Påverka kommunala och nationella beslut, satsa på kollektivtrafik och våga vara modiga i planeringen – det är några av våra starkaste rekommendationer.
Här kan du läsa hela brevet: Julhälsning till regionen (PDF)

Ledare Månadsbladet: Jag önskar julefrid i Grimstaskogen

Grimsta naturreservat.

Kan man flyga till månen så borde man väl kunna borra en tunnel genom Hallandsåsen, funderade dåvarande kommunikationsminister Ines Uusman, på sin tid. Det kunde man visserligen till slut men åsen visade sig ju vara just en ås, som inte lättvindigt lät sig bli borrad i. Tunnelbygget tog 23 år, kantade av rättsprocesser, vattenläckor, sinande brunnar, förgiftade vattendrag, döda fiskar, sjuka kor och nervskadade tunnelarbetare, till en kostnad av 10 miljarder kronor.

Stora infrastrukturprojekt har en tendens att grundas på alltför optimistiska och orealistiska bedömningar, med “oväntade” komplikationer som följd och kostnader som rusar i höjden. Är bygget väl påbörjat blir det ett argument i sig och därför svårt att stoppa, även om det ibland vore det klokaste.

Det gäller även Förbifart Stockholm, denna motsägelsefulla satsning som lär öka trafiken trots att trafiken tvärtom måste minska för att klara klimatmålen. Projektet är redan försenat och fördyrat. Förbifarten ska sträcka sig från Kungens kurva till Häggvik, till stora delar under jord, bland annat under Grimsta naturreservat i Vällingby. Trots idogt tätande läcker tunnlarna in väldiga mängder vatten, så mycket att grundvattenmagasinen för all framtid måste fyllas på från Mälaren för att nivån inte ska sjunka. Ärendet ligger i Mark- och miljööverdomstolen – att dribbla med grundvatten och dricksvattentäkter är ett oförutsägbart högriskprojekt, särskilt nu i klimatförändringarnas tid.

Grimsta har jag en stark personlig koppling till. Där är jag uppväxt. Vi ungar traskade över gärdet till Kanaanbadet och lekte fritt i skogen utan vuxna. Vi tuggade på stensöta och harsyra, inte för smakens skull utan mer för att det var kul att det gick. Fråga mig inte hur vi visste vilka växter som gick att äta. Sånt kunde man bara. På samma självklara sätt hade vi koll på vilka vårblommor som då var fridlysta. Senare, på hästryggen, tränade jag på fältsits i branta backar, joggade och promenerade eller bara satt en stund vid roten av min favoritbjörk. På vintern snubblade jag runt på långfärdsskidor och fick förfärliga skavsår. Men jag minns hur ljusblå snön var i månskenet.

Med denna resa från Skåne till Vällingby skulle jag vilja hävda allas rätt till en bit närnatur, som man kan få kalla sin. Den ska inte äventyras av makthavares tilltro till glädjekalkyler. Om ett projekt visar sig vara miljöskadligt eller alltför riskabelt bör det helt enkelt stoppas. Ett sånt förhållningssätt vore väl en fin julklapp till alla som då och då lutar sig mot en björk i “sitt” skogsbryn!

Lena Vängstam
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

Läs Månadsbladet December-Januari

Nystart för Havsnätverket Ost

Havsnätverket Ost är en nyåteruppstartad arbetsgrupp under Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Onsdag 6 december (18:00-20:30) har vi en första träff för arbetsgruppen. Du är mycket välkommen att vara med!

Träffen är för dig som vill komma med och göra saker för att hjälpa våra vatten inom Stockholms län, eller för dig som bara är nyfiken på att veta mer. Under träffen kommer vi berätta om vad som är aktuellt kring hav/vatten inom Stockholms län och vad som hänt sedan senast. Vi kommer också berätta hur gruppen kommer fungera, och tillsammans börjar vi planera saker vi kan göra för våra vatten. Det kan vara allt från exkursioner och strandstädningar till information till allmänheten, seminarier eller kontakt med Länsstyrelsen, inom allt från Östersjön och Mälaren, till fisk, utter, säl, havsbottnar, fartygstrafik och andra vattenfrågor inom Stockholms län.
Var: Medborgarskolans lokaler på Hagagatan 23A, nära Odenplan
När: 18:00-20:30 onsdag 6 december
För vem: Du behöver inte vara medlem i Havsnätverket Ost eller Naturskyddsföreningen sedan tidigare. Kom på en träff och prova!
Vi bjuder på fika (mackor, kaffe, te) under träffen.
Vi gör träffen som ett samarbete med studieförbundet Medborgarskolan. Du behöver föranmäla dig till träffen. Föranmälningslänk:
Vi har också ett Facebookevenemang där du jättegärna får klicka i om du kommer eller är intresserad:

Bli valberedare för Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Länsförbundet söker nu dig som vill vara möjliggörare för vår verksamhet fram till länsstämman i april/maj 2024. Som valberedare föreslår du kandidater till vår styrelse, som stämman sedan beslutar om. Till din hjälp har du verksamhetsutvecklare på vårt kansli och även nuvarande styrelseledamöter, som kan berätta hur styrelsen arbetar.

Vi ser att valberedningen består av 2-3 personer och arbetet bör påbörjas under hösten 2023. Du har ett brett eget kontaktnät och dessutom tillgång till föreningens sociala medier, webbsida och mejlutskick. Uppdraget som valberedare är ideellt och ger dig möjlighet att bidra till att föreningens verksamhet är stark och inflytelserik.

Mejla din intresseanmälan till kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se senast den 15 november 2023. Ange rubriken: ”Valberedare”.

Kretskonferens Stockholm 2023: Forma Framtiden

Kretskonferens Stockholm 2023: Forma Framtiden är lördag 11 november! Konferensen är för dig i kretsstyrelse eller länsförbund inom Stockholms län.

Länsförbundet ordnar årligen konferensen för dig som har något av förtroendeuppdragen styrelsemedlem, suppleant eller valberedare i krets eller länsförbund inom Stockholms län, som ett sätt att mötas och inspireras.

Läs mer om evenemanget och hur du anmäler dig här.

Ledare: Nu nu nu!

Vad ska vi göra? Rädda klimatet! När när när? Nu nu nu!

Vi var väl 4 000–5 000 människor i alla åldrar som vandrade från Mynttorget till Medborgarplatsen. Fridays For Future arrangerade storstrejk för klimatet och den här gången var det tillåtet för deltagare, även från andra organisationer, att marschera under egen flagg. Naturskyddsföreningen var på plats och våra gröna vimplar stack upp här och där i folkhavet. Men är det alls lönt att demonstrera?

Efter att regeringen presenterade sin verklighetsfrånvända budget häromveckan är det bara att inse det faktum att regeringen inte har någon klimatpolitik. Det enda som återstår är vaga förhoppningar om att tekniska mirakel kanske skulle kunna undsätta oss i en avlägsen framtid. Samtidigt blir effekterna av klimatförändringarna alltmer kännbara, till enorma kostnader för kommunerna. Det självklara vore att höja beredskapen och investera i att förebygga och skydda mot översvämningar, torka och bränder. Men nej, i budgeten har anslaget för klimatanpassning minskat med en tredjedel. Det är obegripligt. Klyftan mellan Kristerssons gäng och oss som samlades på Mynttorget kunde knappast vara större. Tyvärr tror jag att de struntade blankt i våra ramsor och plakat.

Trots det, känns det ändå meningsfullt att göra sin röst hörd ute på gatorna, inte bara vid skrivbordet och i mötesrum. Genom manifestationer stärker vi varandra och inspirerar andra att visa motstånd. Som vuxen har man också ett särskilt ansvar gentemot ungdomarna i Fridays For Future, som träget fortsätter med sina demonstrationer. Solidaritet och klimaträttvisa – hur svårt ska det behöva vara?

Lena Vängstam
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

Läs Månadsbladet Oktober