Välkommen till oss!

2019-04-15 Staffan Laestadius, Prof.em., KTH, höll en presentation och workshop om ämnet ”Klimatet och omställningen” den 6 april, i samband med vår stämma. Du hittar den här.


2019-03-28 Månadsbladet för april har kommit. Här hittar du bl a ;
– Ledare om kraften att förändra
– Kallelse till länsstämma 6 april
– Rapport från filmkvällen
– Information om konferenser, kampanjer m m
… och april månads program från Storstockholms Naturguider!


2019-02-28 Månadsbladet för mars är publicerat!
Här hittar du;
– Ledare om vikten av skogarna i vårt län
– Kallelse till länsstämma, lördag 6 april
– Inbjudan till Filmkväll, torsdag 21 mars
– Information om kommande material inför EU-valet från länets klimatgrupp
– Information om Naturfalken, kommande kurser och konferenser, annons från Bra Miljöval och hyra av föreningens stuga
… och mars månads program från Storstockholms Naturguider!


2019-01-23 Värdefull länsträff i november
Kunde du inte närvara på länsträffen den 24 november? Nu är dokumentationen klar och du kan ta del av slutsatserna från dagen och få några goda råd och tips!
Till dokumentationen.


2018-12-14 Trafikval Öst säger ifrån
Nätverket Trafikval Öst och Naturskyddsföreningen har skrivit en replik på debattartikel om Östlig förbindelse i Svenska Dagbladet med rubriken ”Rör det sig om arrogans eller ren provokation?”. Debattartikeln som repliken gäller var: ”Staten bör se till att Österleden byggs” var skriven av Ulf Perbro, Transportföretagen, införd den 8 december.  Du hittar repliken här (SvD)


Ljusmanifestation för Benjamin Ramos
– Måndag 10 december kl 15.00

På den internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmärksammar Naturskyddsföreningen Stockholms län, Stockholmskretsen och Riksförbundet därför den allt svårare situationen för världens miljöförsvarare. Vi samlas kl.15 i Björns trädgård, T-Medborgarplatsen. Tillsammans tänder vi ljus för den filippinske miljöförsvararen Benjamin Ramos, ett av de senaste offren för det dödliga våldet riktat mot miljöförsvarare. Anmäl ditt deltagande på https://www.facebook.com/events/304031600446514/


2018-12-06 Motorvägen Tvärförbindelse Södertörn bör inte byggas – det anser Naturskyddsföreningen. Läs vårt samrådsyttrande om Tvärförbindelse Södertörn (181206)