Välkommen till oss!


2020-09-01 Månadsbladet 6-2020 (september)
Här hittar du
inbjudan till länsstämma som kommer hållas på Zoom (digitalt)
-information om ny verksamhetsutvecklare
Naturguidernas program
-m.m.


2020-06-30 Sommarens Månadsblad

Här hittar du
-information om kampanj på Instagram
-inbjudan till kurs för guider
-Naturguidernas sommarprogram
Månadsbladet 5 (sommar)


2020-06-25 Komplettering av överklagande – Norviks hamn
Nu har Länsförbundet tillsammans med Nynäshamnskretsen skickat in en skrivelse till Högsta domstolen där vi yrkar på att domstolen meddelar prövningstillstånd. Ärendet gäller vilka villkor det är rimligt att ställa på Stockholms hamnar som ansvarar för driften av hamnen i Norvik. . (2020-06-25) Finns här


2020-06-02 Följ med oss ut i naturen
Storstockholms Naturguiders program för sommaren har kommit. Passa på  att följa med våra härliga guider ut i naturen nu när det är som vackrast. Program juni – 5 juli


2020-05-15 Östlig förbindelse är inget riksintresse!
Vi har lämnat synpunkter till Trafikverket på förslaget om precisering av riksintresse för Östlig förbindelse. Vi är av den bestämda uppfattningen att Östlig förbindelse inte bör utgöra ett riksintresse.(2020-05-15) Vårt svar finns här


2020-05-14 Fira ”Biologiska mångfaldens dag” (22 maj) och ”Gröna Kilarnas dag” (24 maj) med oss!
Maj är en underbar tid att vistas i naturen, och vad är bättre än att då följa med på en utflykt till ett spännande naturområde eller att lära sig några nya fågelläten vid en fågelsjö? Kanske just du följer med på någon av de aktiviteter som arrangeras listan för 2020 hittar du här.


2020-05-06 Månadsbladet 4-2020 (maj)
I detta nummer hittar du;
– en ledare om ett levande eklandskap
– debattartikel om Sveaskogs ekoparker
– guidade turer i maj med Storstockholms naturguider
– tips på aktiviteter att informera om


2020-05-05 Debattartikel ”Fler stora orörda skogar – en resurs för Sverige”
underskriven av 18 länsförbundsordförande inom Naturskyddsföreningen. Vi vill stärka skyddet av Sveaskogs ekoparker. Du hittar artikeln här.


2020-04-30 Ekstrategi i Stockholms län
Vi har lämnat remissvar på Länsstyrelsens strategi ”Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer – naturvårdsstrategi för Stockholms län” och vi är positiva till den föreslagna naturvårdsstrategin. Det är bra att ett helhetsgrepp tas om länets ekmiljöer. Du hittar vårt svar här


2020-04-28 Följ med oss ut i naturen!
Storstockholms Naturguiders program för maj månad har kommit. Passa på  att följa med våra härliga guider ut i naturen nu när det är som vackrast. Program maj


2020-04-08  Månadsbladet 3-2020 (april)
Här hittar du
– Ledare om vikten av att kunna vara ute i naturen nu
– Platsannons – Verksamhetsutvecklare till länskansliet sökes
– Länsstämman inställd 18 april
– Viktiga datum i vår
– Storstockholms naturguiders program – vi kör på!


2020-03-27 Länsstämman inställd
Styrelsen i Länsförbundet har beslutat att ställa in stämman den 18 april med anledning av coronaviruset. Vi återkommer med nytt datum för stämman när läget så medger.