Välkommen till oss!

 

2019-06-12  Debatt om motorvägar och biltrafik. Läs gärna vår replik ” ”Tvärförbindelse Södertörn slår hårt mot klimatet” idag på en debattartikel i SvD. Replik om Tvärförbindelse Södertörn.


2019-06-04  Månadsbladet är här. I junis månadsblad hittar du:
– ledare om biologisk mångfald
– exempel på aktiviteter från biologiska mångfaldens dag
– Cykelkarnevalen söker volontärer
– pengar finns att söka från Postkodlotteriet
– kansliet har ny adress
samt Naturguidernas program för resten av månaden!


2019-05-06 Vi slår vakt om det gröna!
Det arrangeras massor av aktiviteter, utflykter och vandringar i samband med Gröna kilarnas dag, den 19 maj, samt på Biologiska mångfaldens dag, den 22 maj. Du hittar några av dessa på våra affischer!

 


2019-04-29 Månadsbladet för maj månad – du hittar det här
I detta nummer hittar du:
– ledare om skarvar
– rapport från länsstämman
– underlag för debattartikel inför EU-valet
– inbjudan till EU Climate Vision
– förfrågan om butikskontrollant för Bra Miljöval
samt maj månads utflykter med Storstockholms naturguider


2019-04-15 Staffan Laestadius, Prof.em., KTH, höll en presentation och workshop om ämnet ”Klimatet och omställningen” den 6 april, i samband med vår stämma. Du hittar den här.


2019-01-23 Värdefull länsträff i november
Kunde du inte närvara på länsträffen den 24 november? Nu är dokumentationen klar och du kan ta del av slutsatserna från dagen och få några goda råd och tips!
Till dokumentationen.


2018-12-14 Trafikval Öst säger ifrån
Nätverket Trafikval Öst och Naturskyddsföreningen har skrivit en replik på debattartikel om Östlig förbindelse i Svenska Dagbladet med rubriken ”Rör det sig om arrogans eller ren provokation?”. Debattartikeln som repliken gäller var: ”Staten bör se till att Österleden byggs” var skriven av Ulf Perbro, Transportföretagen, införd den 8 december.  Du hittar repliken här (SvD)


Ljusmanifestation för Benjamin Ramos
– Måndag 10 december kl 15.00

På den internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmärksammar Naturskyddsföreningen Stockholms län, Stockholmskretsen och Riksförbundet därför den allt svårare situationen för världens miljöförsvarare. Vi samlas kl.15 i Björns trädgård, T-Medborgarplatsen. Tillsammans tänder vi ljus för den filippinske miljöförsvararen Benjamin Ramos, ett av de senaste offren för det dödliga våldet riktat mot miljöförsvarare. Anmäl ditt deltagande på https://www.facebook.com/events/304031600446514/


2018-12-06 Motorvägen Tvärförbindelse Södertörn bör inte byggas – det anser Naturskyddsföreningen. Läs vårt samrådsyttrande om Tvärförbindelse Södertörn (181206)