Nu börjar vi prata omställning i skolorna!

Hur kan vi tillsammans skapa handlingskraft och framtidshopp i klassrummet? I ett nytt projekt är vi i länsförbundet med och samtalar om miljö- och klimatkrisen, med elever i gymnasier runt om i länet. Vi visar filmen Avtryck och öppnar upp för diskussioner om utmaningar och möjligheter, samt om vad vi själva kan göra i våra egna lokala sammanhang.

Förhoppningen är att projektet ska stärka engagemang och samverkan i våra gemensamma avtryck och för vår gemensamma framtid i länet. Projektet är ett samarbete med Fältbiologerna och Naturskyddsföreningens lokala engagemang. Vill du veta mer eller vill du att projektet kommer till din skola, kontakta vår verksamhetsutvecklare på johanna.anemalm@naturskyddsforeningen.se

Filmen Avtryck är gjord av Mattias Olsson och länk till mer information om filmen finner du här.