Grönskan räddar staden

Trycket är stort på länets städer och tätorter. Fler människor ska få plats samtidigt som staden måste rustas mot extremväder till följd av klimatförändringarna. Men det finns lösningar som alla vinner på. Använd hustak och p-platser för att  bygga bostäder. Renovera eller bygg om gamla byggnader. Behåll parker och växtlighet. Trädkronor skuggar och sänker temperaturen vid värmeböljor. Risken för översvämningar minskar där det finns grönytor som kan ta hand om dagvattnet. Blommor gynnar pollinatörer och den biologiska mångfalden. Människan mår också så mycket bättre med naturen nära, även i en stad.

 

Länsförbundets Stadsbyggnadsgrupp har tagit fram en vägledning för hållbar stadsbyggnad. Den är framtagen för våra kretsar men kan vara lika användbar för politiker och andra makthavare och intresserade.

 

Läs Vägledning för Hållbar Stadsbyggnad (PDF)