Engagera dig i föreningen

Var med och hjälp oss göra Stockholms län grönt och hållbart! Naturskyddsföreningen i Stockholms län har fler än 60 000 medlemmar och vi jobbar tillsammans aktivt för en rad miljöfrågor inom länet. Vårt mål är att möjliggöra för alla som vill engagera sig för natur, miljö och klimat. Vi har 25 kretsar med egna styrelser samt fem länsarbetsgrupper som jobbar med breda miljöfrågor. Läs om dem nedan och hur du kan komma med och jobba med oss. Med din hjälp skapar vi en hållbar framtid i Stockholm.

Vi vill också passa på att säga att om du har en idé du känner inte passar in i någon av grupperna, kontakta oss gärna så kan vi tillsammans undersöka möjligheten att skapa en ny arbetsgrupp. Alternativt vägleda dig till lokala möjligheter hos din krets.

Symbios

Symbios är föreningens grupp vid Stockholms universitet. Är du student och vill engagera dig? Kom med på något av gruppens träffar.

Läs mer

Cykelgruppen

Arbetar för lättare och säkrare cykling i Stockholm och ger cyklisterna en starkare röst i debatten.

Läs mer

Havsnätverket Ost

Vi håller under 2023 på att återstarta Havsnätverket Ost. Kontakta oss om du vill vara med och göra förändring för våra vatten.

Läs mer

Klimatgruppen

Skapar en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänhet, politiker och företag. Gruppen har många undergrupper som jobbar med allt från biodrivmedel till enkäter och hållbara transporter.

Läs mer

Skogsgruppen

Besöker, inventerar och dokumenterar skogar som har höga natur- och rekreationsvärden samt gör aktiviteter för att informera och inspirera allmänheten.

Läs mer

Våra 25 lokala kretsar

De flesta av de 25 kretsarna inom Stockholms län är indelade efter kommungränser. De är engagerade i allt från skogsskydd, hållbart byggande och naturguidningar till ängsskötsel, klimatfrågan och biologisk mångfald. Kontakta dem för att engagera dig i lokala naturfrågor.

Läs mer

Vad engagerar dig?

Skriv till oss med dina idéer om hur och inom vilka ämnen du vill engagera dig i inom Stockholms län.

Kontakta oss