Gör Hammarbyskogen till naturreservat!

Det uppmanar Naturskyddsföreningen i Stockholms län i en skrivelse till stadens stadsbyggnadsnämnd, tillsammans med en rad aktörer från nätverket Ny grön stad.

Hammarbyskogen har i sig höga naturvärden och är en del av Storstockholms Gröna kilar. Men skogen är också en länk mellan Årstaskogens och Nackareservatets naturreservat, viktig för att arter ska kunna sprida sig mellan områdena. Nu hotas skogen av storslagna byggplaner, i närtid av ett tunnelbygge för dagvatten, trots högljudda protester.

Att göra Hammarbyskogen till ett naturreservat verkar vara det enda som kan skydda den.

Läs vår skrivelse här.