Ny Grön Stad

ny-logo-färg-liten-webbNätverket Ny Grön Stad (f d ny grön våg)  består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i Stockholmsområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Friluftsfrämjandet, STF Stockholm, Stockholms läns Hembygdsförbund och Förbundet för Ekoparken. Tillsammans representerar vi mer än 200 000 invånare. Nätverket jobbar bl.a. för att våra viktiga tätortsnära grönområden i allmänhet och de Gröna Kilarna i synnerhet ska vara kvar och få utvecklas positivt i ett växande Storstockholm.

Vi välkomnar nya föreningar och organisationer som jobbar med hållbar stadsutveckling och grönområdesfrågor. Mer information om nätverket hittar du här.