Trafik- och samhällsplanering

bild_trafik_tunnelTrafiken ligger bakom de flesta av regionens allvarligaste miljöproblem – höga halter av luftföroreningar, intrång i värdefulla natur- och kulturområden, buller m m. Trafikfrågornas lösning är helt avgörande för möjligheterna att skydda mycket stora värdefulla natur- och kulturmiljöer undan förstörelse.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har under lång tid starkt engagerat sig i trafikfrågorna och bl a medverkat till att de omfattande planer på vägutbyggnader som Dennispaketet skulle ha inneburit, stoppades. Föreningen har också varit en av de mest drivande organisationerna för införande av trängselavgifter. Sedan det blev Ja i folkomröstningen om avgifterna hösten 2006 så driver länsförbundet frågorna om att avgifterna genom riksdagsbeslut ska kunna ägas av regionen samt att intäkterna ska användas till förstärkningar inom kollektivtrafiken.

Föreningen vill att trafikplaneringen i större utsträckning strävar efter att skapa mobilitet istället för att bygga nya vägar, att tågtrafiken får en tyngre roll för godstransporter samt att stora infrastrukturprojekt samordnas bättre, att ansvaret för trängselskatten förs ned på regional nivå och att intäkterna används främst till kollektivtrafik.

Den 27 januari 2023 släppte vi vår nya rapport Kollektivtrafikstrategi för Stockholmsregionen 2022-2050.