Trafik- och samhällsplanering

bild_trafik_tunnelÖSTERLEDEN planeras för fullt.
Nu är det dags att agera!


Seminarium 2
Onsdag den 22 februari kl 18.00 – 20.30
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41

Österleden/Östlig förbindelse är en sexfilig motorväg i tunnel
mellan Nacka och Ropsten. Vid ett seminarium den 5 oktober 2016
fick vi höra om planerna för Östlig förbindelse och vad trafikforskare
anser. På detta andra seminarium presenteras kritiken och
alternativ till Östlig förbindelse.

Medverkan från Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm, Hans Peters (C), kommunalråd i Nacka,
Rikard Warlenius (V) kommunfullmäktige i Stockholm, representanter för miljö- och klimatorganisationer.

Fri entré

Arrangörer: ABF Stockholm, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka,
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken, Klimataktion Stockholm,
Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, Nacka miljövårdsråd, Jordens vänner m fl

Flygblad om seminariet (PDF)

 

Trafiken ligger bakom de flesta av regionens allvarligaste miljöproblem – höga halter av luftföroreningar, intrång i värdefulla natur- och kulturområden, buller m m. Trafikfrågornas lösning är helt avgörande för möjligheterna att skydda mycket stora värdefulla natur- och kulturmiljöer undan förstörelse.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har under lång tid starkt engagerat sig i trafikfrågorna och bl a medverkat till att de omfattande planer på vägutbyggnader som Dennispaketet skulle ha inneburit, stoppades. Föreningen har också varit en av de mest drivande organisationerna för införande av trängselavgifter. Sedan det blev Ja i folkomröstningen om avgifterna hösten 2006 så driver länsförbundet frågorna om att avgifterna genom riksdagsbeslut ska kunna ägas av regionen samt att intäkterna ska användas till förstärkningar inom kollektivtrafiken.

Föreningen vill att trafikplaneringen i större utsträckning strävar efter att skapa mobilitet istället för att bygga nya vägar, att tågtrafiken får en tyngre roll för godstransporter samt att stora infrastrukturprojekt samordnas bättre, att ansvaret för trängselskatten förs ned på regional nivå och att intäkterna används främst till kollektivtrafik.