Lediga ideella uppdrag

Här publicerar vi avgränsade ideella uppdrag du kan ansöka till.

 

Valberedare länsförbundet

2023-10-20

Länsförbundet söker nu dig som vill vara möjliggörare för vår verksamhet fram till länsstämman i april/maj 2024. Som valberedare föreslår du kandidater till vår styrelse, som stämman sedan beslutar om. Till din hjälp har du verksamhetsutvecklare på vårt kansli och även nuvarande styrelseledamöter, som kan berätta hur styrelsen arbetar.

Vi ser att valberedningen består av 2-3 personer och arbetet bör påbörjas under hösten 2023. Du har ett brett eget kontaktnät och dessutom tillgång till föreningens sociala medier, webbsida och mejlutskick. Uppdraget som valberedare är ideellt och ger dig möjlighet att bidra till att föreningens verksamhet är stark och inflytelserik.

Mejla din intresseanmälan till kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se senast den 15 november 2023. Ange rubriken: ”Valberedare”.

 

Kontaktperson Cykelgruppen

2023-10-24

Vi söker nu dig som vill vara kontaktperson för och driva Cykelgruppen framåt. Cykelgruppen jobbar brett med cykelfrågor inom Stockholms län. Huvudfokus de senaste nio åren har varit att arrangera Cykelkarnevalen, men i och med att länsförbundet lämnat över karnevalen till Cykelfrämjandet, har gruppen axlat bredare möjligheter för att främja cykelfrågor inom länet.

Dina två viktigaste funktioner som kontaktperson för cykelgruppen är att kalla till och leda möten/träffar inom gruppen och att hålla kontakten med kansliet och styrelsen. Vår vägledning för våra arbetsgrupper är att alla i gruppen ges möjlighet att vara med i att planera aktiviteter för gruppen. Som kontaktperson är du i centrum för cykelfrågor i länet. Föreningens kansli i Bagarmossen finns för att stödja dig i arbetet som kontaktperson. Gruppen har en intern Facebookgrupp och det finns en Facebooksida. Det finns möjlighet till lokaler för möten. Gruppen har också en viss budget för aktiviteter.

Ansök genom att skicka dina meriter samt vad kring cykelfrågor som engagerar dig, till kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se. Ange rubriken ”Kontaktperson Cykelgruppen”.

Läs mer om Cykelgruppen här.

 

Styrgruppsdelegat Klimatgruppen

2023-10-24

Vår klimatgrupp är en av våra mest aktiva arbetsgrupper, med flera undergrupper som jobbar med sakfrågor inom länet. Vi har idag två kontaktpersoner för Klimatgruppen, som driver arbetet framåt. Med tanke på gruppens storlek behöver vi ytterligare personer som är med och koordinerar gruppen. Vi söker därför dig som vill vara aktiv i styrgruppen och driva Klimatgruppen framåt.

Ansök genom att skicka dina meriter samt vad kring klimatet som engagerar dig, till: klimatgruppen.stockholm.lan@naturskyddsforeningen.se. Ange rubriken ”Styrgrupp Klimatgruppen”.

Läs mer om Klimatgruppen här.