De gröna kilarna

De gröna kilarna ger Stockholmarna en fantastisk tillgång på natur på nära håll. Men denna grönska är ingen självklarhet. Exploateringstrycket i storstaden är stort och nyexploateringar naggar bit för bit de gröna kilarna i kanten. Storstockholms gröna kilar är den stjärnformiga struktur av naturområden som sträcker sig från förorternas ytterkanter ända in till Stockholms centrala delar.

De gröna kilarna ger Stockholmarna en fantastisk tillgång på natur på nära håll. Men denna grönska är ingen självklarhet. Exploateringstrycket i storstaden är stort och nyexploateringar naggar bit för bit de gröna kilarna i kanten. Därför arbetar Naturskyddsföreningen för att skydda dem. Föreningen gör detta tillsammans med andra organisationer i nätverket Skydda Storstockholms Gröna Kilar. Detta nätverk samlar mer än 200 000 medlemmar.

DSC_0231

Samverkan i kilarna

Naturskyddsföreningen har varit initiativtagare till det samverkansarbete som finns i Rösjökilen ( start 2006),  Angarn-och Bogesundskilarna (start 2010), Tyrestakilen (start 2014) samt Bornsjökilen (2014). Syftet att fördjupa det mellankommunala samarbetet kring naturen i kilarna. Arbetet innefattar representanter från kommunerna, regionplanekontoret och intresseföreningar. Samverkan har resulterat i flera olika projekt och erfarenhetsutbyten.
För mer information – klicka på respektive kil!

Rösjökilen , Angarn-och Bogesundskilen , Tyrestakilen,  Bornsjökilen

Samverkan Nordost

Ny hemsida för samverkan gröna kilar nordost är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Se hemsidan här.

_DSC0121-webbTärnan-projektet
Under 2013 samarbetade Naturskyddsföreningen, Domarudden och Österåkers kommun i ett projekt som syftade till att öka Tärnans attraktivitet som utflyktsmål, samtidigt som med att öka besökarnas kunskap om natur och kultur och bidra till att främja näringsverksamheten. Läs mer här.

 

 

privat_norrora_strandskyddStrandskyddsmanifestation
Den nya lagen om strandskydd som i sin helhet trädde i kraft 1 januari 2010 riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder. Den hotar allemansrätten och många rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna. Därför anordnar Naturskyddsföreningen årligen en manifestation för strandskyddet med eldar och lyktor i november på flera platser i Stockholms län, från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr.  Läs mer här.

 

 

bild_blasippaGröna Kilarnas Dag infaller varje år, en söndag i maj. Utflykter, aktiviteter med mera från flera föreningar och organisationer i länet arrangeras denna dag. 2024 är Gröna Kilarnas Dag söndag den 19 maj.

Upptäck naturen!
Det finns fem broschyrer om naturpärlor i Täby, Sollentuna, Vaxholm, Nacka och Stockholm-söder om Söder. Du kan ladda ner PDF:erna eller kontakta kansliet om du vill ha ett tryckt exemplar av någon av dessa broschyrer.