Havsnätverket Ost

Havsnätverket Ost är vårt regionala nätverk som jobbar för havs- och vattenfrågor inom Stockholms län. Nätverket har jobbat med vattenrelaterade frågor ur många olika aspekter, inte minst Östersjön och Mälaren.

 

 

Ansök till att bli kontaktperson för Havsnätverket Ost

Havsnätverket Ost har varit vilande sedan 2021. Vi söker nu en ny kontaktperson till nätverket.

Som kontaktperson är din roll att kalla till träffar, föreslå aktiviteter för medlemmarna och ha kontakt med kansliet och styrelsen.

Exempel på aktiviteter som nätverket kan göra: ordna föreläsningar och exkursioner, information till allmänheten, strandstädning, jobba mot butiker, ta fram underlag för påverkan, kontakt med hamnar, uppmärksamma havs- och vattenrelaterade temadagar, invasiva arter och sociala medier.

Några gynnsamma egenskaper vi gärna ser hos dig som kontaktperson:
  • Engagerande
  • Kommunikativ
  • Samarbetsinriktad
  • Vana av att leda träffar
  • Kunskap och erfarenhet av havs- och vattenfrågor

Uppdraget är roligt och utvecklande. Du är spindeln i nätet i det viktiga arbetet som bland annat berör Mälaren och Östersjön inom Stockholms län.

Kontaktpersonen och nätverket stöttas av det regionala kansliet i Bagarmossen. Uppdraget som kontaktperson är ideellt.

Mejla din ansökan till: kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se. Berätta om dig själv och varför du känner att du vill ha rollen. Ange rubriken: ”Kontaktperson Havsnätverket Ost”.

 

Havsnätverket Ost finns även på Facebook: www.facebook.com/havsost