Havsnätverket Ost

Havsnätverket Ost är vårt regionala nätverk som jobbar för havs- och vattenfrågor inom Stockholms län. Nätverket har jobbat med vattenrelaterade frågor ur många olika aspekter, inte minst Östersjön och Mälaren.

Vi arbetar under hösten 2023 på att återuppstarta Havsnätverket Ost, som varit vilande sedan 2021. Är du nyfiken på att vara med, mejla oss gärna på hav.stockholmlan@naturskyddsforeningen.se

Havsnätverket Ost finns även på Facebook, där du kan följa det som händer: www.facebook.com/havsost