Kollektivtrafikstrategi för Stockholmsregionen 2022-2050

Stockholms befolkning ökar kraftigt och ännu fler kommer att behöva resa i framtiden. Men hur ska alla kunna ta sig till jobb, skolor och annat, utan att öka utsläppen av koldioxid? Med god vilja och rätt planering är det faktiskt fullt möjligt. Satsa mer på spår än på vägar och se till att kollektivtrafiken blir så bra och billig att den kan konkurrera med bilen är grundregeln. Och det finns mer att göra.

Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen i Stockholms län har tagit fram en Kollektivtrafikstrategi som vägledning för beslutsfattare och andra intresserade.

Läs den nya strategin här.