Klimatgruppen

Klimatgruppen arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänheten i Stockholms län. Vi pratar med politiker, företag och organisationer om att satsa på klimatmedvetenhet.

Klimatgruppens mål
Övergripande målsättning är att stoppa global uppvärmning och klimatförändringarna.

Gruppen planerar att arbeta med följande under 2019:

  • Arbeta som tidigare genom att skriva medborgarförslag, brev till politiker och näringsliv
  • Bilda nya arbetsgrupper (Näringslivs- och Stockholmsgruppen)
  • Anordna en introduktionskväll för att uppmana fler att bli aktiva i klimatfrågan
  • Göra nytt informationsmaterial med fakta om klimatet och tips för att minska sin klimatpåverkan
  • Kontakta jurister och undersöka möjligheten att stämma aktörer som inte följer EU-direktiv/svensk miljölagstiftning
  • Möjligtvis starta ett företag med fokus hållbar utveckling
  • Ha koll på riksföreningens planer och följa dessa
  • Sammanställa allt Klimatgruppen gjort för att skapa en “idébank”

Sammankallande i gruppen är Lasse Vretbladlasse.vretblad@gmail.com