Klimatgruppen

Klimatgruppen arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänheten i Stockholms län. Vi pratar med politiker, företag och organisationer om att satsa på klimatmedvetenhet.

Vad gör klimatgruppen?
Klimatgruppen samlar intresserade som vill arbeta för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken i Stockholms län. Vi deltar i debatten och vill lyfta fram exempel på hållbara lösningar. Vi vill belysa vad kommuner, företag och befolkningen kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Andra aktiviteter är seminarier och föreläsningar om klimatfrågan, politikerutfrågningar m.m.

Klimatgruppens nya blogg!
Du hittar klimatgruppens blogg ”Att leva klimatneutralt” här.

Vill du veta mer?
Vill du engagera dig i klimatgruppen? Hjärtligt välkommen att maila till gruppens sammankallande:  Beatrice Sundberg, beatrice.sundberg@naturskyddsforeningen.se