Klimatgruppen

Klimatgruppen är en grupp inom Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Gruppen samlar intresserade från hela länet. Vi arbetar med att skapa förståelse för klimatproblematiken och uppmuntra till aktiv handling för att stoppa klimatförändringarna.

Vi arbetar främst med tre fokusområden:
Skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänheten i Stockholms län och uppmuntra till aktiv handling och engagemang.
Påverka politikerna i Stockholm och andra kommuner i Stockholms län samt på regionalt nivå för att de ska ta konkreta beslut som leder till minskad klimatpåverkan.
Påverka företag och organisationer i Stockholms län till konkret handling för att stoppa klimatförändringarna.

Ladda hem broschyr om Klimatgruppen.

Vi gör detta bland annat genom att skriva debattartiklar, kontakta politiker och företag, anordnar föreläsningar, studiecirklar, event och annat roligt. Gruppen träffas regelbundet för att utveckla arbetet och spåna på nya idéer.

Datum för kommande träffar:

  • Tisdag 12 mars 2024
  • Tisdag 9 april 2024

En arbetsgrupp i Klimatgruppen har under 2023 arbetat fram ett tipsmaterial kring hur du kan minska din digitala miljöpåverkan, exempelvis onlinestreaming.

Vill du engagera dig för klimatet så tveka inte att höra av dig till oss!

Kontakt till gruppen:
klimatgruppen.stockholm.lan@naturskyddsforeningen.se