Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Lena Vängstam, lena.vangstam@naturskyddsforeningen.se

Ordinarie ledamöter:
Desiree Johansson
Magnus Nilsson
Christina Nordlind
Karin Grohman
Nils-Erik Sandberg (vice ordförande)
Ronny Fors

Suppleant:
Gudrun Hubendick

Valberedning:
Jan Holmbäck, jan.holmback@sumit.se
Arianna Scarpellini

Revisorer: Jonas Danielsson och Elsa Lindahl
Revisorssuppleanter: Hans Terelius

Fältbiolog: utses av Fältbiologerna

Sammankallande i arbetsgrupper:
Cykelgruppen: Christina Nordlind Hejdenberg
Klimatgruppen: Lasse Vretblad
Skogsgruppen: Ronny Fors
Havsnätverket Ost havsost@gmail.com

Stadgar:

 

Lena Vängstam, ordförande sedan april 2021. Har tidigare jobbat på rikskansliet med information och opinionsbildning. Studerat miljövård på universitetet. Jobbat som journalist, informatör på Naturvårdsverket, drivit egen konsultfirma inom kommunikation, varit kanslichef på Rovdjursföreningen samt varit redaktör för webbplatsen Hållbar Stad på Aktuell Hållbarhet. Jämte ordförandeskapet jobbar Lena som kommunikationschef på Stockholms Spårvägar. Aktiv som funktionär på flera av Fridays for Futures demonstrationer och arbetat en hel del ideellt för Klimatsvaret!

Desiree Johansson, styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2021. Landskapsarkitekt som har jobbat med samhällsplanering, detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar m.m. Har tidigare suttit i styrelsen för Söderorts naturskyddsförening. Aktiv i länsförbundets klimatgrupp. Intresserad av klimatfrågor och kopplingen till samhällsplanering. För Desiree är det viktigt med trafikfrågor, hållbar stadsbyggnad, bevarandet av värdefull natur, få till bra cykelvägar och kollektivtrafik, att minska parkeringstal mm. – områden där Naturskyddsföreningen har en viktig roll att bevaka och vara pådrivande i dessa frågor.

Christina Nordlind Hejdenberg, sekreterare. Styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2018. Bland annat intresserad av hållbara transporter med fokus på gång och cykling. Har föreläst och hållit kurser på temat barn, trygga skolvägar och beteendemönster. Egenföretagare inom textil och inredning. Bor i gammalt hus med man och två barn. Fascinerad av kompostering och trivs bäst utomhus med diverse sportaktiviteter.

Magnus Nilsson, styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2021. Ekolog med biologisk-geovetenskaplig utbildning och har jobbat många år med naturvård, bl.a. senaste 15 åren för Ekologigruppen, ett konsultföretag inom ekologi, hållbarhet och samhällsplanering. Erfarenhet av arbete med skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Privat är natur och friluftsliv mina främsta intressen.  Framför allt fåglar, kärlväxter och fjärilar. Varit drivande i Bevara Årstaskogen. Intresset för naturen har funnits sedan barnsben då jag tidigt gick med i fältbiologerna.

Karin Grohman, sitter i styrgruppen. Är styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2019. Bland annat intresserad i hållbar ekonomi och energiförsörjning. Bor i villa med solpaneler och kör elbil men borde bli bättre på att ta cykeln. Älskar vintersport och att hänga i vår fantastiska natur!

Nils-Erik Sandberg, vice ordförande i länsförbundet sedan 2018. Är främst intresserad av klimatfrågan och annat som är relaterat till den som t.ex. biologisk mångfald, skogsbruk och transporter. Bor i Älvsjö med fru och två ungdomar. Trivs väldigt bra i skogen eller vid havet på Hornslandet i Hälsingland där familjen har ett fritidshus. Aktiv i länsförbundets klimatgrupp.

Ronny Fors, styrelseledamot. Självlärd biolog med intresse för fåglar, kryptogamer, trollsländor, fjärilar, vedinsekter och ja, det mesta i naturen. Har alltid kameran med mig ut i markerna. Suttit i styrelsen sedan 2010. Ordf för Naturskyddsföreningen i Nacka och är en av guiderna i Storstockholms Naturguider och guidar även mycket för Nackakretsen. Är sammankallande i länsförbundets skogsgrupps samt även med i länsförbundets klimatgrupp.

Gudrun Hubendick, suppleant i styrelsen sedan 2017. Engagerad i strandskyddsfrågor och kollektivtrafik samt aktiv i Anti-scampi gruppen inom Stockholms naturskyddsförening som arbetar mot konsumtion av jätte-räkor. Också ordförande i en krets och medlem i Riksstyrelsen. Bor i kollektivhus på Södermalm med make. Har barn och barnbarn inom promenadavstånd.