Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Beatrice Sundberg,  mobil 073-719 91 33

Ordinarie ledamöter:
Nils-Erik Sandberg (vice ordförande)
Ronny Fors
Christina Nordlind Hejdenberg
Annica Dahlberg
Arianna Scarpellini
Karin Grohman

Suppleanter:
Gudrun Hubendick

Valberedning: Martin Lindén och Jan Holmbäck

Revisorer: Tommy Nilsson (aukt)  och Elvy Löfvenberg
Revisorssuppleanter: Mathias Fredriksson (aukt) och Hans Terelius

Fältbiolog: utses av Fältbiologerna

Sammankallande i arbetsgrupper:
Cykelgruppen: Christina Nordlind Hejdenberg
Klimatgruppen: Lasse Vretblad
Skogsgruppen: Ronny Fors

Stadgar: