Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Beatrice Sundberg,  tel vx 644 52 70, mobil 073-719 91 33

Ordinarie ledamöter:
Nils-Erik Sandberg (vice ordförande)
My Härstedt (sekreterare)
Kristiina Mustonen
Ronny Fors
Christina Nordlind Hejdenberg

Suppleanter:
Jan Holmbäck
Gudrun Hubendick
Stefan Ek

Valberedning: Martin Lindén, Martin Dahl och Eivor Niklasson

Revisorer: Tommy Nilsson (aukt)  och Elvy Löfvenberg
Revisorssuppleanter: Mathias Fredriksson (aukt) och Hans Terelius

Fältbiolog: utses av Fältbiologerna


Sammankallande i arbetsgrupper:
Cykelgruppen: Cécile Everett
Klimatgruppen: Lasse Vretblad
Skogsgruppen: Ronny Fors

Stadgar: