Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Beatrice Sundberg, tel vx 644 52 70, mobil 073-719 91 33
Vice ordförande: Cécile Everett
Ordinarie ledamöter:
Ronny Fors
Vilhelm Herlin
Jan Holmbäck
Emelie Nilsson
Suppleanter:
Karolina Lisslö
Kristiina Mustonen
Fredrick Regnell


Valberedning
: Martin Lindén, Martin Dahl och Eivor Niklasson

Revisorer: Tommy Nilsson (aukt)  och Elvy Löfvenberg
Revisorssuppleanter: Ingrid Svedin (aukt) och Hans Terelius

Fältbiolog: utses av Fältbiologerna


Sammankallande i arbetsgrupper:
Cykelgruppen: Cécile Everett
Klimatgruppen: Beatrice Sundberg
Skogsgruppen: Sandra Olofsson

Stadgar: