Styrelse och stadgar

Styrelse 2024-2025

Ordförande: Lena Vängstam, lena.vangstam@naturskyddsforeningen.se

Ordinarie ledamöter:
Desiree Johansson
Karin Grohman (vice ordförande)
Ronny Fors
Cecilia Lindblad
Anette Olovborn
Sara Garmer Klefbom

Suppleant:
Kristina Syk

Representant från Fältbiologerna: Vakant (utses av Fältbiologerna)

Valberedning:
Marie Ryding, mumlan1967@gmail.com
Mats Widgren, mats.widgren@outlook.com

Revisorer: Jonas Danielsson och Hans Terelius
Revisorssuppleanter: Jan Fröman

 

Stadgar:

 

Lena Vängstam, ordförande sedan april 2021. Har tidigare jobbat på rikskansliet med information och opinionsbildning. Studerat miljövård på universitetet. Jobbat som journalist, informatör på Naturvårdsverket, drivit egen konsultfirma inom kommunikation, varit kanslichef på Rovdjursföreningen samt varit redaktör för webbplatsen Hållbar Stad på Aktuell Hållbarhet. Jämte ordförandeskapet jobbar Lena som kommunikationschef på Stockholms Spårvägar. Aktiv som funktionär på flera av Fridays for Futures demonstrationer och arbetat en hel del ideellt för Klimatsvaret!

 

 

 

 

 

 

Desiree Johansson, styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2021. Landskapsarkitekt som har jobbat med samhällsplanering, detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar m.m. Har tidigare suttit i styrelsen för Söderorts naturskyddsförening. Aktiv i länsförbundets klimatgrupp. Intresserad av klimatfrågor och kopplingen till samhällsplanering. För Desiree är det viktigt med trafikfrågor, hållbar stadsbyggnad, bevarandet av värdefull natur, få till bra cykelvägar och kollektivtrafik, att minska parkeringstal mm. – områden där Naturskyddsföreningen har en viktig roll att bevaka och vara pådrivande i dessa frågor.

Karin Grohman, vice ordförande i länsförbundet och sitter i styrgruppen. Är styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2019. Bland annat intresserad i hållbar ekonomi och energiförsörjning. Bor i villa med solpaneler och kör elbil men borde bli bättre på att ta cykeln. Älskar vintersport och att hänga i vår fantastiska natur!

Ronny Fors, styrelseledamot. Självlärd biolog med intresse för fåglar, kryptogamer, trollsländor, fjärilar, vedinsekter och ja, det mesta i naturen. Har alltid kameran med mig ut i markerna. Suttit i styrelsen sedan 2010. Ordf för Naturskyddsföreningen i Nacka och är en av guiderna i Storstockholms Naturguider och guidar även mycket för Nackakretsen. Är även med i länsförbundets klimatgrupp.

Cecilia Lindblad, styrelseledamot sen 2022. Cecilia har en doktorsexamen i akvatisk ekologi från Stockholms universitet och har under de senaste 20 åren jobbat på Naturvårdsverket,  först med marina frågor, tills Havs- och vattenmyndigheten bildades i Göteborg, därefter med frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt varit nationell kontaktperson för IPBES (FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystem-tjänster) och följt arbetet med CBD (konventionen om biologisk mångfald).  På fritiden är Cecilia ute i skog och mark, renoverar sommarhuset, ser på konst och teater, träffar kompisar och tar hand om barnbarn. Cecilia är även vice ordförande i Danderydskretsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Garmer Klefbom, styrelsemedlem sedan maj 2023. Arbetar på en ideell organisation med social hållbarhet / barns rättigheter där även miljö är en viktig del. Varit involverad i länsförbundets klimatgrupp. Stort intresse för de flesta miljö – och hållbarhetsfrågor, tex biologisk mångfald. Spenderar mycket tid i naturen med hunden och på/ runt fotbollsplaner tillsammans med barnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Syk, suppleant i styrelsen sedan maj 2023. Kristina har utbildningsbakgrund inom freds- och konfliktforskning och en masterexamen i globala studier. Hon har arbetat med försvars- och beredskapsfrågor i mer än ett decennium med huvudsaklig inriktning på civil beredskap och resiliens. Hon har också lång erfarenhet av föreningsarbete i bl.a. Utrikespolitiska föreningen och Allmänna försvarsföreningen. Kristina brinner för att koppla ihop hållbarhet och beredskap för en mer resilient framtid för både människor, djur och växter, och trivs bäst med fingrarna i jorden i trädgården söder om Stockholm eller under vandring i skog och mark.