Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Beatrice Sundberg, (Stockholm) tel vx 644 52 70, mobil 073-719 91 33

Vice ordförande: Cécile Everett (Solna)

Ordinarie ledamöter:
Ronny Fors (Stockholm/Nacka)
Vilhelm Herlin (Stockholm)
Jan Holmbäck (Vaxholm)
Emelie Nilsson (Stockholm)

Suppleanter:
Karolina Lisslö (Nacka)
Kristiina Mustonen (Norrtälje)
Fredrick Regnell (Stockholm)


Valberedning
: Martin Lindén, Martin Dahl och Eivor Niklasson

Revisorer: Tommy Nilsson (aukt)  och Elvy Löfvenberg
Revisorssuppleanter: Ingrid Svedin (aukt) och Hans Terelius

Fältbiolog: utses av Fältbiologerna


Sammankallande i arbetsgrupper:
Cykelgruppen: Cécile Everett
Klimatgruppen: Beatrice Sundberg
Skogsgruppen: Ronny Fors

Stadgar: