Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Lena Vängstam, lena.vangstam@naturskyddsforeningen.se

Ordinarie ledamöter:
Desiree Johansson
Karin Grohman (vice ordförande)
Ronny Fors
Cecilia Lindblad
Tim Lux

Suppleant:
Nils-Erik Sandberg

Valberedning:
Jan Holmbäck, 070-719 22 00 & jan.holmback@sumit.se
Arianna Scarpellini

Revisorer: Jonas Danielsson och Elsa Lindahl
Revisorssuppleanter: Hans Terelius

Fältbiolog: utses av Fältbiologerna

Sammankallande i arbetsgrupper:
Cykelgruppen: Christina Nordlind Hejdenberg
Klimatgruppen: Lasse Vretblad
Skogsgruppen: Ronny Fors
Havsnätverket Ost: havsost@gmail.com

Stadgar:

 

Lena Vängstam, ordförande sedan april 2021. Har tidigare jobbat på rikskansliet med information och opinionsbildning. Studerat miljövård på universitetet. Jobbat som journalist, informatör på Naturvårdsverket, drivit egen konsultfirma inom kommunikation, varit kanslichef på Rovdjursföreningen samt varit redaktör för webbplatsen Hållbar Stad på Aktuell Hållbarhet. Jämte ordförandeskapet jobbar Lena som kommunikationschef på Stockholms Spårvägar. Aktiv som funktionär på flera av Fridays for Futures demonstrationer och arbetat en hel del ideellt för Klimatsvaret!

Desiree Johansson, styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2021. Landskapsarkitekt som har jobbat med samhällsplanering, detaljplaner, miljökonsekvensbeskrivningar m.m. Har tidigare suttit i styrelsen för Söderorts naturskyddsförening. Aktiv i länsförbundets klimatgrupp. Intresserad av klimatfrågor och kopplingen till samhällsplanering. För Desiree är det viktigt med trafikfrågor, hållbar stadsbyggnad, bevarandet av värdefull natur, få till bra cykelvägar och kollektivtrafik, att minska parkeringstal mm. – områden där Naturskyddsföreningen har en viktig roll att bevaka och vara pådrivande i dessa frågor.

Karin Grohman, vice ordförande i länsförbundet och sitter i styrgruppen. Är styrelsemedlem i länsförbundet sedan 2019. Bland annat intresserad i hållbar ekonomi och energiförsörjning. Bor i villa med solpaneler och kör elbil men borde bli bättre på att ta cykeln. Älskar vintersport och att hänga i vår fantastiska natur!

Nils-Erik Sandberg, suppleant i länsförbundet sedan 2018. Är främst intresserad av klimatfrågan och annat som är relaterat till den som t.ex. biologisk mångfald, skogsbruk och transporter. Bor i Älvsjö med fru och två ungdomar. Trivs väldigt bra i skogen eller vid havet på Hornslandet i Hälsingland där familjen har ett fritidshus. Aktiv i länsförbundets klimatgrupp.

Ronny Fors, styrelseledamot. Självlärd biolog med intresse för fåglar, kryptogamer, trollsländor, fjärilar, vedinsekter och ja, det mesta i naturen. Har alltid kameran med mig ut i markerna. Suttit i styrelsen sedan 2010. Ordf för Naturskyddsföreningen i Nacka och är en av guiderna i Storstockholms Naturguider och guidar även mycket för Nackakretsen. Är sammankallande i länsförbundets skogsgrupps samt även med i länsförbundets klimatgrupp.

Cecilia Lindblad, styrelseledamot sen 2022. Cecilia har en doktorsexamen i akvatisk ekologi från Stockholms universitet och har under de senaste 20 åren jobbat på Naturvårdsverket,  först med marina frågor, tills Havs- och vattenmyndigheten bildades i Göteborg, därefter med frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt varit nationell kontaktperson för IPBES (FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystem-tjänster) och följt arbetet med CBD (konventionen om biologisk mångfald).  På fritiden är Cecilia ute i skog och mark, renoverar sommarhuset, ser på konst och teater, träffar kompisar och tar hand om barnbarn. Cecilia är även vice ordförande i Danderydskretsen.

Tim Lux, styrelseledamot sen 2022. Tim bor på ön Mörkö utanför Järna och är utbildad ekolog och har flerårig erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete samt samhällsplanering från olika kommuner och regioner. Tim har arbetat som enhetschef för landsbygdsutveckling och vilt på Länsstyrelsen i Sörmland och är nu chef för naturvårdsgruppen på Ekologigruppen. Tidigare var Tim länsordförande i Kronobergs län i Småland och var med att starta upp ett regionalt skogsnätverk samt ett regionalt kansli. På fritiden paddlar Tim kajak i skärgården, vandrar och utför trädgårdsgårdsarbete. Hans hjärtefrågor är bl.a. landskaps- och naturvård, jordbruk, odling och livsmedelsförsörjning.