Styrelse och stadgar

Styrelse

Ordförande: Beatrice Sundberg, tel vx 644 52 70, mobil 073-719 91 33
Kassör: Martin Lindén
1:a vice ordförande: Margareta Olofsson
2:a vice ordförande: Mia Torpe
Ordinarie ledamöter:  Cécile Everett, Ronny Fors, Jan Holmbäck, Karolina Lisslö och Anneli Bengtsson
Suppleanter: Maria Högqvist, Vilhelm Herlin och Josefina Oddsberg
Valberedning: Bo Eknert, Martin Dahl och Eivor Niklasson
Revisorer: Tommy Nilsson (aukt)  och Elvy Löfvenberg
Revisorssuppleanter: Ingrid Svedin (aukt) och Hans Terelius
Fältbiolog: utses av Fältbiologerna

Sammankallande i arbetsgrupper:
Cykelgruppen: Cécile Everett
Klimatgruppen: Lisa Häggstam och Angela Arokianathan via mail klimatgruppen.stockholm.lan@naturskyddsforeningen.se
Skogsgruppen: Sandra Olofsson

Stadgar: