Tärnan

_DSC0121-webbTärnanområdet (Tärnan) är ett stort skogsområde som är relativt orört med stora inslag av vild natur och är även ett riksintresse för friluftsliv.
Området, som innehåller Natura 2000-områden och naturreservat, delas av tre kommuner (Österåker, Vallentuna och Norrtälje) men den största delen ligger i Österåker och där ligger även Domaruddens kurs- och friluftsgård (Domarudden).

Under 2013 samarbetade Naturskyddsföreningen, Domarudden och Österåkers kommun i ett projekt som syftade till att öka Tärnans attraktivitet som utflyktsmål, samtidigt som med att öka besökarnas kunskap om natur och kultur och bidra till att främja näringsverksamheten.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län var projektledare och tillsammans med kommunen och Domarudden samt Naturskyddsföreningen i Österåker och Hembygdsföreningen så producerades en permanent utställning i ett gammalt hönshus, två naturguideshandledningar, en folder med karta som beskriver Tärnan samt tio informationsskyltar som berättar om områdets natur och kulturhistoria. På den stora invigningen den 3 november så kom det ca 60 personer och invigningen förrättades bland annat av ett kommunalråd och chefen för turist- och besöksnäringen i kommunen.