Cykelgruppen

Cykelgruppen arbetar för ökad, säker och prioriterad cykeltrafik. Förflyttning med cykel är ändamålsenligt, kostnads- och yteffektivt, hälsofrämjande och miljövänligt.

Cykling är helt fossilfritt, inga skadliga partiklar eller giftiga ämnen släpps ut – att cykla är det perfekta fordonet nu och i framtiden.
Ett samhälle där medborgarna förflyttar sig aktivt skapar en mer tillgänglig, attraktiv, framkomlig plats med minskat buller.
Cykelgruppen anser att cykling skall prioriteras i stadsplaneringen och behandlas som ett eget trafikslag. Aktiv mobilitet skall alltid främjas och biltrafiken minska kraftigt.

I september varje år arrangerar vi Cykelkarnevalen mitt i centrala Stockholm. Syftet är att att sätta fokus på cykling och under positiva former hylla cyklister i strävan mot hållbara samhällen. I samarbete med andra aktörer, många volontärer och drivande personer anordnar vi landets i särklass största och roligaste cykelparad. 2022 blir eventet söndagen den 18 september.

All hjälp välkomnas, hör av dig via mail till hej@cykelkarnevalen.se
Eller gå in på vår Webb: www.cykelkarnevalen.se