Cykelgruppen

Cykelgruppen ordnar aktiviteter och arbetar för ökad, säker och prioriterad cykeltrafik. Förflyttning med cykel är ändamålsenligt, kostnads- och yteffektivt, hälsofrämjande och miljövänligt.

Cykling är helt fossilfritt, inga skadliga partiklar eller giftiga ämnen släpps ut – att cykla är det perfekta fordonet nu och i framtiden. Ett samhälle där medborgarna förflyttar sig aktivt skapar en mer tillgänglig, attraktiv, framkomlig plats med minskat buller.

Cykelgruppen anser att cykling skall prioriteras i stadsplaneringen och behandlas som ett eget trafikslag. Aktiv mobilitet skall alltid främjas och biltrafiken minska kraftigt.

Uppstartsträff för Cykelgruppen kommer ske 5 april 2023, på Naturskyddsföreningens rikskansli på Södermalm. Se mer i kalendariet.

Vi söker just nu någon som vill kalla till gruppens träffar och vara kontaktperson mot styrelsen och kansliet.

För mer information om Cykelgruppen och hur du kan vara med, mejla till kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se.