Studiecirkel i Tusen och 1 art

Välkommen att – tillsammans i studiecirkel – lära om och reflektera över utmaningar och möjligheter för vår biologiska mångfald. Gemensamt lär vi känna åtta rödlistade arter och deras livsmiljöer samt varför de är hotade. Cirkeln tar avstamp i Martin Emtenäs bok Tusen och 1 art. Vi drar igång måndag 24 april och alla är välkomna!

Cirkeln handlar både om naturvetenskap och om filosofi kring människans plats på jorden. Vi håller också utrymme för diskussionerna om hur vi hittar en bra balans mellan mänskliga behov och andra arters behov. Vi stöttar varandra i att hitta vår egen möjligheter för konkret handling för dessa arter och deras livsmiljöer, men också för biologiska mångfalden och för hållbarhet i stort.

Vi kommer följa ett upplägg för studiecirkeln som Naturskyddsföreningen tagit fram tillsammans med bokens författare och Studiefrämjandet. Det kommer alltså finnas ett tydligt upplägg för cirkeln som vi följer och vi läser boken var och en mellan träffarna.

Du är välkommen oavsett om du följer takten vi läser boken i eller om du inte kan vara med vid varje träff. Det viktigaste är att du tar med dig en nyfikenhet på att utforska biologisk mångfald, vår roll i den som människor och en vilja att lära av och med andra i cirkelformat.

Vi bjuder på fika!

Var? Bagarmossen Folkets Hus, Lillåvägen 44, 128 45 Stockholm (vissa tillfällen när vädret tillåter sitter vi utomhus)

När? 18:30-20:15, 24 april, 2 maj, 15 maj, 22 maj, 29 maj

Hur? Du anmäler dig här. Det kostar 100 kr att delta och boken vi läser finns att låna på de flesta bibliotek

Av vem? Cirkeln hålls av Johanna Anemalm, pedagog och verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen på länskansliet, i samarbete med Studiefrämjandet.