Välkommen till oss!

SENASTE NYTT

2016-12-03- Debattartikel i SvD: ”Utred en renodlad östlig spårförbindelse”– ”Vi kräver att regeringen ger Sverigeförhandlingen i uppdrag att inkludera alternativet enbart spårtrafik i utredningen om Östlig förbindelse i Stockholm. Våra folkvalda måste få ett komplett förhandlingsunderlag”, skriver Beatrice Sundberg, Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Länk till artikeln


halmstjärna2016-12-01 Månadsbladet 10-2016 (december-januari). Här hittar du

  • Ledare om ljuspunkter inför det nya året
  • Rapport från föreläsningen och workshop med Christer Sanne på länsträffen
  • Lägesrapport från projektet ”Naturen på lika villkor”
  • Information om cykling i Tokyo och om Sweet dreams 10 årsjubileum
    …och massor av tips om aktiviteter i december och januari!


2016-11-15 Yttrande angående Östlig förbindelse. Naturskyddsföreningen anser att Östlig förbindelse kan ha betydande miljöpåverkan. Läs vårt yttrande (161115)


2016-11-14 En debattartikel undertecknad av flera miljöorganisationer, inkl Naturskyddsföreningen, publicerades i ETC. Rubriken är ”Stor miljöpåverkan gör Österleden omöjlig” och uppmanar privatpersoner, föreningar och andra aktörer att snabbt protestera redan nu mot detta omoderna motorvägsbygge. Läs Debattartikel i ETC!


2016-11-02 Extra nummer av Månadsbladet!
Om Stockholm Earth Week, inställt seminarium och inbjudan till alla valberedningar.


bild_hostfarger2016-10-27 Månadsbladet för november är här! Nr 9-2016 (november) Här finns bl a: -Inbjudan till Länsträff med Christer Sanne, 19 november
-Tips om studiecirklar och seminarier
-Strandskyddsseger vid Trekanten
-Naturkalender med massor av aktiviteter under månaden


2016-10-21  Inbjudan till Länsträff – Lördag 19 november!

Ta tillfället att komma på en tankeväckande träff med Christer Sanne. Vi diskuterar problematiken med den ständiga tillväxten, hur den ökande konsumtionen påverkar miljön, men inte minst vilka lösningar som finns för en mer hållbar värld och hållbar vardag. Tid: 9.30 – 15.00. Plats: Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm. Alla medlemmar är välkomna!
Hela programmet finns här!


2016-10-20 Stort intresse för seminariet om Östlig förbindelse
Onsdagen den 5 oktober anordnade vi tillsammans med en rad andra organisationer ett seminarium om Östlig förbindelse (tidigare Österleden). Representanter från Sverigeförhandlarna, Trafikverket, KTH och Förbundet för Ekoparken var på plats som föredragshållare. Seminariet var välbesökt, ca 90 personer dök upp och många intressanta frågor lyftes vid den avslutande paneldebatten. Se bifogade presentationer från föredragshållarna. För minnesanteckningar och presentationer från Trafikverket respektive KTH/VTI – klicka på respektive ord.


2016-09-30 Länsförbundets yttrande över samrådsförslaget till RUFS 2050 kan läsas under ”Yttranden”.