Ledare Månadsbladet: Bra och dåliga tecken i tiden

Skata (Pica pica).

Ytterligare en dimmig morgon i Stockholm. Jag sitter och skriver på verksamhetsberättelsen på kansliet i Bagarmossen. Utanför fönstret bygger ett skatpar på årets bo, omsorgsfullt placerat ovanpå förra årets bostad. Väl valda kvistar sticks in i högen av andra väl valda kvistar och boet växer. Skatorna är fantastiskt vackra att titta på, tycker jag, särskilt när de fäller ut vingar och stjärt och segelflyger ned från hustaken, för att mjuklanda på marken med en liten studs. Det är bara att tacka för föreställningen.

Ett annat, men inte lika välkommet vårtecken, är den årliga lodjursjakten. Enligt den senaste inventeringen, finns tre familjegrupper, alltså hona med ungar, i Stockholms län. Ytterligare tre familjegrupper lever delvis i länet och delvis i andra län. Det är verkligen inte många och för få för att länsstyrelsen ska besluta om licensjakt här.

Förra vintern fanns cirka 1 400 lodjur i hela Sverige. Av dem får nu 143 skjutas lagligt. Hur många som dödas genom tjuvjakt under året är det ingen som har riktig koll på. Inget argument jag hittills fått för att jaga fridlysta rovdjur har varit rimligt i sammanhanget. Det går att skydda tamdjur mot angrepp, bland annat genom stängsling. Om ett enskilt lodjur ändå skulle ställa till med stor skada, finns ju möjlighet att skjuta just den individen. Lodjuren är en viktig del av det ekologiska systemet och vi borde bevara och vara stolta över dem i stället för att döda dem.

Kanske är verksamhetsberättelsen jag plitar på också ett slags vårtecken. Vi gör den varje år vid den här tiden. I den tar vi upp, förutom ekonomi, ny styrelse och medlemsantal, även det som länsförbundet gjort under föregående år. Vi har börjat satsa mer på folkbildning, särskilt inriktat på biologisk mångfald, och det pågående arbetet för att förenkla för ideellt engagemang ger gott resultat. Det är de frivilliga krafterna som föreningen vilar på och som gör den till en sann folkrörelse. Tack till alla som jobbar för naturen och som stöttar oss på olika sätt!

Lena Vängstam
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

Läs Månadsbladet Mars