Ledare: Nu nu nu!

Vad ska vi göra? Rädda klimatet! När när när? Nu nu nu!

Vi var väl 4 000–5 000 människor i alla åldrar som vandrade från Mynttorget till Medborgarplatsen. Fridays For Future arrangerade storstrejk för klimatet och den här gången var det tillåtet för deltagare, även från andra organisationer, att marschera under egen flagg. Naturskyddsföreningen var på plats och våra gröna vimplar stack upp här och där i folkhavet. Men är det alls lönt att demonstrera?

Efter att regeringen presenterade sin verklighetsfrånvända budget häromveckan är det bara att inse det faktum att regeringen inte har någon klimatpolitik. Det enda som återstår är vaga förhoppningar om att tekniska mirakel kanske skulle kunna undsätta oss i en avlägsen framtid. Samtidigt blir effekterna av klimatförändringarna alltmer kännbara, till enorma kostnader för kommunerna. Det självklara vore att höja beredskapen och investera i att förebygga och skydda mot översvämningar, torka och bränder. Men nej, i budgeten har anslaget för klimatanpassning minskat med en tredjedel. Det är obegripligt. Klyftan mellan Kristerssons gäng och oss som samlades på Mynttorget kunde knappast vara större. Tyvärr tror jag att de struntade blankt i våra ramsor och plakat.

Trots det, känns det ändå meningsfullt att göra sin röst hörd ute på gatorna, inte bara vid skrivbordet och i mötesrum. Genom manifestationer stärker vi varandra och inspirerar andra att visa motstånd. Som vuxen har man också ett särskilt ansvar gentemot ungdomarna i Fridays For Future, som träget fortsätter med sina demonstrationer. Solidaritet och klimaträttvisa – hur svårt ska det behöva vara?

Lena Vängstam
Ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län

 

Läs Månadsbladet Oktober