Obegripligt slöseri att bygga motorväg

Bygget av Tvärförbindelse Södertörn har fått grönt ljus även av regeringen. Naturskyddsföreningen har under processens gång protesterat mot motortrafikleden på alla upptänkliga sätt i alla möjliga instanser. Men regeringen väljer ändå att styras av idéer från 50-talet i stället för att satsa på framsynta lösningar för ett modernt samhälle utan utsläpp av växthusgaser. Det är både olönsamt och oansvarigt att bygga motorvägar mitt i klimatkrisen, skriver riksföreningens ordförande Beatrice Rindevall och Jens Forsmark, sakkunnig hållbara transporter, i en debattartikel.