Nystart för Havsnätverket Ost

Havsnätverket Ost är en nyåteruppstartad arbetsgrupp under Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Onsdag 6 december (18:00-20:30) har vi en första träff för arbetsgruppen. Du är mycket välkommen att vara med!

Träffen är för dig som vill komma med och göra saker för att hjälpa våra vatten inom Stockholms län, eller för dig som bara är nyfiken på att veta mer. Under träffen kommer vi berätta om vad som är aktuellt kring hav/vatten inom Stockholms län och vad som hänt sedan senast. Vi kommer också berätta hur gruppen kommer fungera, och tillsammans börjar vi planera saker vi kan göra för våra vatten. Det kan vara allt från exkursioner och strandstädningar till information till allmänheten, seminarier eller kontakt med Länsstyrelsen, inom allt från Östersjön och Mälaren, till fisk, utter, säl, havsbottnar, fartygstrafik och andra vattenfrågor inom Stockholms län.
Var: Medborgarskolans lokaler på Hagagatan 23A, nära Odenplan
När: 18:00-20:30 onsdag 6 december
För vem: Du behöver inte vara medlem i Havsnätverket Ost eller Naturskyddsföreningen sedan tidigare. Kom på en träff och prova!
Vi bjuder på fika (mackor, kaffe, te) under träffen.
Vi gör träffen som ett samarbete med studieförbundet Medborgarskolan. Du behöver föranmäla dig till träffen. Föranmälningslänk:
Vi har också ett Facebookevenemang där du jättegärna får klicka i om du kommer eller är intresserad: