Bli valberedare för Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Länsförbundet söker nu dig som vill vara möjliggörare för vår verksamhet fram till länsstämman i april/maj 2024. Som valberedare föreslår du kandidater till vår styrelse, som stämman sedan beslutar om. Till din hjälp har du verksamhetsutvecklare på vårt kansli och även nuvarande styrelseledamöter, som kan berätta hur styrelsen arbetar.

Vi ser att valberedningen består av 2-3 personer och arbetet bör påbörjas under hösten 2023. Du har ett brett eget kontaktnät och dessutom tillgång till föreningens sociala medier, webbsida och mejlutskick. Uppdraget som valberedare är ideellt och ger dig möjlighet att bidra till att föreningens verksamhet är stark och inflytelserik.

Mejla din intresseanmälan till kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se senast den 15 november 2023. Ange rubriken: ”Valberedare”.