Kollektivtrafiken räddningen för klimatet

Stockholm växer, både staden och länet. Ju fler människor vi blir, desto fler behöver resa. Hur ska det gå till utan att öka utsläppen av koldioxid? Region Stockholm har tagit fram ett trafikförsörjningsprogram för att utveckla kollektivtrafiken. Men det räcker inte till för att klara klimatmålen, menar Naturskyddsföreningen i Stockholms län. För att minska biltrafiken krävs mycket mer radikala åtgärder