Rösjökilen

DSC_0231Rösjökilen är ett sammanhängande natur- och kulturlandskap som sträcker sig genom sex norrortskommuner, från Sigtuna i norr, via Vallentuna, Upplands Väsby, Täby och Sollentuna till Danderyd i söder. 

I Rösjökilens norra och mellersta delar kan man uppleva ett kulturhistoriskt intressant landskap. Det område vi idag kallar Rösjökilen har varit bebott i cirka 9 000 år. Rösjökilen med omgivningar är en av Sveriges mest fornminnesrika trakter. Här slingrar vägarna förbi blomsterrika ängs- och hagmarker, röda stugor, hästar och kor. De södra och mer centrala delarna av Rösjökilen domineras av större skogsområden. Här finns en uppsjö av spår och stigar som används flitigt. Rösjökilen har många sjöar och vattendrag som sommartid används för bad- och båtsporter och vintertid för skridsko- och skidåkning. Det finns även flera fina fågelsjöar.

De kommuner som omfattas av Rösjökilen har i samarbete bl a tagit fram en besökskarta över kilen. Läs mer om projektet:
Samverkan i Rösjökilen – natur i Storstockholms gröna kilar – Rapport 2006-2009


Projekt:  ”Rösjökilen och Natur och fysisk aktivitet på recept” (2010-2012)

Naturskyddsföreningen i Stockholms län ansökte i december 2009 om bidrag ur Stockholms läns landstings miljöanslag för projektet ”Rösjökilen och Natur- och fysisk aktivitet på recept”. Rösjökilen är en av Stockholmsregionens tätortsnära gröna kilar där det finns ett etablerat samarbete mellan kommuner, landsting, länsstyrelse och intresseföreningar.
Syftet var att se om Stockholmsregionens goda tillgång på natur nära bostäder bättre kunde nyttjas för att bidra till en förbättra hälsa hos invånarna. Projektet etablerade naturbaserade hälso- och friskvårdsguidningar i Rösjökilen och utvecklade en modell/koncept för naturvistelse på recept (NaR) efter förebilden med fysisk aktivitet på recept (FaR).
Rapport: ”Rösjökilen och Natur och fysisk aktivitet på recept” – del 1

Regionplane- och trafikkontoret har i rapport ”Upplevelsevärden”, 4:2001, presenterat en metod som på ett mer fördjupat sätt än tidigare beskriver de sociala värdena i den regionala grönstrukturen, det vill säga de gröna kilarna. Läs broschyren Upplevelsevärden Rösjökilen