Naturskyddsföreningen Stockholms län söker sakkunnig inom miljö och samhällsbyggnad

Älskar du lagar och vill arbeta för en grön samhällsomställning? Naturskyddsföreningen Stockholms län söker nu en medarbetare som är sakkunnig inom miljö och samhällsbyggnad och som kan förstärka vårt lokala engagemang i exploateringsfrågor.

Läs mer om tjänsten här.