Rösta för klimatet i regionvalet!

Region Stockholm ansvarar bland annat för kollektivtrafik, transporter och energi. Det är frågor med stor inverkan på klimatet, så din röst i regionvalet gör skillnad även utanför länsgränsen. Men vilken klimatpolitik för de olika partierna?

Naturskyddsföreningen Stockholms län skickade en klimatenkät till samtliga politiska partier i Region Stockholm inför valet 2022. Nu har vi sammanställt svaren. Klicka på bilden med tabellen nedan så ser du resultatet.

Din röst gör skillnad!

Om klimatet är en viktig fråga för dig
• Rösta på ett parti med många gröna rutor
• Påverka ditt parti att föra en effektiv klimatpolitik
• Kryssa in politiker som tar ställning för klimatet

 

* Vi har baserat våra bedömningar på beräkningar och riktlinjer från myndigheter och statliga institut, bland annat regionens egen utvecklingsplan. Källor: RUFS 2050, Klimatfärdplan 2050, Kollektivtrafikplan 2050, Finansiella riktlinjer för Stockholms läns landsting, Trafikverket, VTI, Trafikanalys, Energimyndigheten, Klimatpolitiska rådet, Sveriges Radio, Dagens Nyheter.

Frågorna hittar du här:
Valenkät, Region Stockholm – Naturskyddsföreningen i Stockholms län(1)