Naturen på lika villkor

Naturvistelse skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, återhämtning och bättre hälsa, men förutsättningarna att komma ut i naturen ser olika ut för olika grupper i samhället. I detta projekt tittar vi på hur tillgängligheten till naturområden ser ut för dig som har någon funktionsnedsättning. Ett tillgängligt område innebär bl.a. att det finns information om området innan man åker ut. Det ska ligga i närheten av hemmet eller vara lätt att ta sig till med kollektivtrafik eller färdtjänst. Väl ute i området behövs ett bra underlag att gå på, ledstråk för synskadade, tillgång till sittplatser, anpassade toaletter, skyltar som visar vägen, information översatt till teckenspråk mm.

Projektet startade i december 2015 och kommer fortsätta hela 2017. Förhoppningsvis får vi anslag för att fortsätta längre än så. Under 2016 har 16 naturområden inventerats i Botkyrka, Haninge och Salem. Ytterligare ett kommer inventeras i Botkyrka i januari 2017. Rapporterna från inventeringarna finns längre ner på sidan. Kommunerna kommer under kommande år genomföra en del av de förslag som tas upp i rapporterna. Fler kommuner har visat intresse och under 2017 kommer samarbete starta med Järfälla, Sigtuna, Nacka och Södertälje. Målet är att starta samarbete med ytterligare två kommuner 2017. Förhoppningsvis kommer alla länets kommuner ha deltagit i projektet fram till 2020.

Kontakt / projektledare: Katrin Jones Hammarlund, Studiefrämjandet, katrin.hammarlund@studieframjandet.se


Guidningar

Guidningar genomfördes 2016 i Tyresö slottspark och i Judarskogen. ( guidningar i tillgänglighetsanpassade naturområden ). Det blir fler guidningar under 2017.

Projektet genomförs med medel från Stockholms läns landstings miljöbidrag och från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Referensgrupp

Deltagande kommuner

  • Botkyrka
  • Salem
  • Haninge
  • Södertälje
  • Nacka
  • Sigtuna
  • Järfälla
Inventeringsrapporter
Inventeringsrapporter från Botkyrka kommun
Inventeringsrapporter från Haninge Kommun
Inventeringsrapporter från Salems Kommun
Övriga rapporter
Sofia Arnsten, student på institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala Universitet, deltog under 2016 i projektet för sitt projektarbete. Läs hennes rapport och artikel om projektarbetet ”Hur sänker vi trösklarna till naturen?” .