Valberedningen söker nya styrelseledamöter till länsförbundet

Naturskyddsföreningen i Stockholms län stöttar länets kretsar och arbetsgrupper, påverkar och opinionsbildar i regionala miljöfrågor, och är huvudman för det regionala kansliet i Stockholm.

Nu söker vi styrelseledamöter som vill vara med och ta ansvar för vår verksamhet. Styrelsearbetet bedrivs på styrelsemöten på kvällstid i centrala Stockholm (ca 11 st/år), men det är också bra om man kan delta och hjälpa till på några av länsförbundets arrangemang. Du är intresserad av miljöfrågor, har erfarenhet av att arbeta i en krets eller arbetsgrupp och vill gärna delta i Länsförbundets verksamhet.

Styrelsen söker också ledamöter med erfarenhet av eller kunskap om ekonomi, verksamhetsutveckling eller arbetsgivarfrågor.

Om du vill veta mer, eller vill nominera dig själv eller någon annan (som är tillfrågad), kontakta valberedningen så snart som möjligt:
Martin Lindén, bmelinden@gmail.com
Eivor Niklasson, eivor.niklasson@telia.com
Martin Dahl, ma.dahl@hotmail.com