Länsträff 24 november 2018

Värdefull länsträff!
Lördagen den 24 november 2018 samlades cirka 15 medlemmar från kretsarna i Stockholms län för att diskutera hur kretsarna kan sänka trösklarna för nya medlemmar och locka fler personer till sina aktiviteter och kretsstyrelser. Under workshopen blev det tydligt att utmaningarna ser olika ut i olika delar av organisationen. Vi diskuterade aktiviteter föreningen kan göra gemensamt, tipsade varandra om aktiviteter som fungerar och samtalade om hur vi kan förnya vårt styrelsearbete.

Läs vår dokumentation med slutsatser från dagen och få några goda råd och tips!