Seminarier på gång

Lär dig mer om Miljörätt!

 

Detaljplaneprocess, miljökonsekvensbeskrivning och naturinventering.

Söndag 19 november, kl. 10-16. Vi fördjupar oss i hur man påverkar kommuners detaljplanering.Vi kommer att höra föredrag om planprocessen (alltså att skapa en detaljplan), vad som utgör en miljökonsekvensbeskrivning samt hur en konsult och ideellt engagerade inventerar naturområden. Efteråt ges också här tips och råd om hur man skriver ett överklagande. Sista anmälningsdag fredag 17 november.
Anmäl dig här

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till alla oavsett organisationstillhörighet som engagerar sig för en hållbar stadsplanering eller som vill bevara grönområden och skydda människors hälsa från miljöpåverkan. För att få bäst förståelse om hur man löser juridiska problem rekommenderas att gå till båda seminarierna, men det är givetvis okej att bara delta vid ett tillfälle.

Praktisk information:
Utbildningarna kommer att hållas utan avgift bägge tillfällen mellan kl 10 och 16 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm. Vi bjuder på kaffe, té och varm lunch. Skriv gärna om du vill ha specialkost.

Bjud gärna in andra miljöengagerade och anmäl dig snabbt till Studiefrämjandet så att vi kan planera för maten.
För frågor kontakta Florian Reitmann, 073-594 13 90, f.reitmann@gmail.com