Seminarier på gång

Påverka kommunens naturvårdsarbete

Torsdag 4 oktober kl 18.00-21.00,  Plats: Rikskansliet på Åsögatan 115.

Välkommen på workshopen där vi pratar om hur man kan påverka kommunens naturvårdsarbete och starta nya naturvårdsprojekt.
• Presentation av resultaten i enkätundersökningen ”Sveriges bästa naturvårdskommun 2018”. Naturskyddsföreningen utsåg i våras Sveriges bästa naturvårdskommun genom en omfattande enkät.
• Sök Naturskyddsföreningens projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker. Andreas Skarmyr, projektledare på rikskansliet, pratar om behovet av våtmarksåtgärder och visar några exempel från olika delar av landet. Vi har en diskussion om vad som redan görs lokalt och om hur kretsar och länsförbund kan spela en aktiv roll för att restaurera våtmarker och sköta de som finns kvar. Vi pratar också om tänkbara lokala samarbeten och finansiering.
• Starta ett naturvårdsprojekt i din kommun – sök LONA-bidrag. Vi berättar om hur man söker LONA och presenterar olika idéer till LONA projekt. LONA- bidraget är ett bidrag som kommuner kan söka av länsstyrelsen. Ansökningarna bygger ofta på lokala initiativ, till exempel från föreningar, företag eller markägare.
• Påverka kommunens fysiska planering. Det är viktigt att engagera sig i kommunens fysiska planering, exempelvis se till att kommunen har en aktualiserad översiktsplan. Hannah Wallin
berättar om olika sätt som kretsen kan jobba med för att påverka kommunens översiktsplanering.

Vi bjuder på fika med en vegetarisk wrap i pausen.  Anmäl dig senast den 1 oktober till karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se, eller ring 08-644 52 70.

 

Inbjudan till seminarium om Dagvatten

Torsdag 11 oktober, kl. 18.00-20.30  Studiefrämjandets lokaler, Norrtullsgatan 12 N (nära Odenplan)

Med tanke på byggboom och klimatförändringar – hur hanteras dagvattnet i Stockholms län? Välkommen till detta seminarium som är ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen i länet.

Program
18.00 – Länsstyrelsens roll i att bevaka utvecklingarna omkring vattenkvaliteten i länet. Johannes Knulst, Länsstyrelsen i Stockholm
19.00 – Paus för kaffe/te och macka
19.30 – Hur kan vi skydda samhällena mot skyfall – vad kan jag själv bidra med? Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Anmälan: senast tisdag 9 oktober via Studiefrämjandets hemsida

Föreläsarna:
Johannes Knulst från Länsstyrelsen i Stockholm berättar om den svenska vattenförvaltningen och dess mål att nå god vattenstatus i alla våra vatten. Presenterar länsstyrelsen arbetet med att bevaka kommunernas planeringsarbete och på vilka sätt de kan påverka kommunerna att värna om vattenkvaliteten.
Hans Bäckman från branschorganisationen Svenskt Vatten förklarar olika begrepp om stadens avvattning. Presenterar olika typer av hållbara lösningar. Pratar lite juridik. Och lyfter fram arbete i Malmö som gott exempel där man stöttar fastighetsägare som vill göra en insats för att begränsa avrinningen från sin egen mark.

Vi bjuder på fika med matig, vegetarisk macka. Uppge ev allergier eller om du är vegan när du anmäler dig.
Kontakt: Karin Schmidt, 070-579 00 55, karin.schmidt@naturskyddsforeningen.se
Katrin Jones Hammarlund, 08-555 352 35, katrin.hammarlund@studieframjandet.se

Seminariet följs upp torsdag 8 november med exempel på hur några av länets kommuner jobbar med dagvattenhantering.