Månadsbladet

Månadsbladet är ett nyhetsbrev som kommer ut med 10 nummer/år. Skickas via e-post till alla som är aktiva i länets kretsar och andra som är intresserade.
RedaktörKarin Schmidt, Tel 08-644 52 70

 

Månadsbladet 5- 2019 (juni)
I juni månadsblad hittar du:
– ledare om biologisk mångfald
– exempel på aktiviteter från biologiska mångfaldens dag
– Cykelkarnevalen söker volontärer
– pengar finns att söka från Postkodlotteriet
– kansliet har ny adress
samt Naturguidernas program för resten av månaden!

Månadsbladet 4-2019 (maj)

Månadsbladet 3-2019 (april)
Månadsbladet 2-2019 (mars)

Månadsbladet 1-2019 (februari)

Månadsbladet Nr 10-2018 (dec-jan) 

Månadsbladet Nr 9-2018 (November)

Månadsbladet Nr 8-2018 (oktober)

Månadsbladet nr 7-2018 (september)

 

 

Vill du få Månadsbladet i din mailbox? Fyll i nedanstående formulär.