Månadsbladet

Månadsbladet är ett nyhetsbrev som kommer ut med 10 nummer/år.
Skickas via e-post till alla som är aktiva i länets kretsar och andra som är intresserade.
RedaktörKarin Schmidt, Tel 08-644 52 70

Månadsbladet nr 6-2018 (Juli-augusti).
Här hittar du:

  • Ledare om årsstämman
  • Rapport från Naturfesten
  • Resultat från Ny grön stads valenkät
  • Naturguidernas sommarprogram juli-augusti
  • Tips på debatter, manifestationer och cykelkarneval i september
  • Information om Dagvattenseminarium, Kurshelg för ett växande engagemang, Länsträff m m

 

Tidigare nummer i år:

Månadsbladet Nr 5-2018 (juni)

Månadsbladet 4-2018 (maj)

Månadsbladet nr 3-2018 (april)

Månadsbladet nr 2 – 2018 (mars)

Extra Månadsblad  (feb 2018)

Månadsbladet nr 1 – 2018 (jan- feb)

 

Vill du få Månadsbladet i din mailbox? Fyll i nedanstående formulär.